Kim jesteś?

Dokonaj wyboru, aby dopasować treści w serwisie

Wyczyść filtr
Wydziałowa Rada Studentów

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-04-02

Rusza rekrutacja w największym łódzkim programie stażowym.

 

Choć aktualna sytuacja gospodarcza w kraju jest trudna, wszyscy działamy na zwolnionych obrotach i dotyka to również przedsiębiorców, to jak się okazuje, łódzcy pracodawcy mobilizują siły i optymistycznie patrzą w przyszłość, otwierając swoje drzwi dla młodych łódzkich studentów i absolwentów.

Dowodem na ten stan rzeczy jest fakt, że rozpoczyna się właśnie rekrutacja do X już edycji projektu „Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne” organizowanego w ramach programu „Młodzi w Łodzi”, odpowiadając na potrzeby zarówno biznesu, jak i młodych ludzi, poszukujących doświadczenia zawodowego i stawiających pierwsze kroki na rynku pracy.

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa do 14 maja 2020 r. na stronie www.praktyki.lodz.pl.


więcej

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia PŁ ws. dostępu do zajęć na odległość dla studentów PŁ przebywających na wymianie w semestrze letnim roku ak. 2019/2020, 31 marca 2020 r.

2020-04-01

 

1. Komunikat ten obejmuje wszystkie grupy studentów PŁ, zarejestrowanych na wymianę w semestrze letnim roku ak. 2019/2020, a w szczególności:

1.1. studentów PŁ zarejestrowanych na wymianę, którzy wrócili do Polski bądź planują powrót do Polski w najbliższym czasie i uczestniczą lub chcą uczestniczyć w zajęciach online organizowanych w PŁ;

1.2. studentów PŁ zarejestrowanych na wymianę, którzy wrócili do Polski bądź planują powrót do Polski w najbliższym czasie i uczestniczą lub chcą uczestniczyć w zajęciach online w uczelni zagranicznej, w której rozpoczęli mobilność,

1.3. studentów PŁ zarejestrowanych na wymianę, którzy planują zostać za granicą do końca założonego okresu mobilności i kontynuować mobilność,

1.4. studentów PŁ zarejestrowanych na wymianę realizujących studia w ramach podwójnego dyplomu.  

 

więcej

2020-03-30

GODZINY PRACY DZIEKANATU DO 14 KWIETNIA 2020.


wtorek 11.00-13.00,
środa 11.00-13.00,
czwartek 11.00-13.00,


kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną

e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

w sprawach studenckich sprawy proszę kierować drogą mailową:

Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II

Dyplomy, absolwenci, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, legitymacje, badania lekarskie

  1. mgr Malwina Łuczak e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

Studia stacjonarne I stopnia III i IV i studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy

Studia niestacjonarne

Studia doktoranckie, pomoc materialna -studia stacjonarne

Sprawy naukowe, programy Erasmus+

  1. mgr Monika Kartasińska ,
    e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl

w sprawach technicznych, dotyczących budynków, oraz awarii

506-455-8342020-03-23

Studencie, nie możesz pracować z powodu pandemii ?

Drodzy studenci, zgodnie z obowiązującymi na Politechnice Łódzkiej przepisami oraz rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego możecie ubiegać się o uzyskanie zapomogi od uczelni w związku z obecnie panującą epidemią - np. w sytuacji, w której zostaliście pozbawieni pracy i zarobków.

więcej

 

2020-03-19

Radiowa Czwórka szuka młodych "Nieprzeciętnych"

 

Właśnie wystartował kolejny plebiscyt „Nieprzeciętni”, adresowany do młodych ludzi, pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, którzy w ciągu minionego roku zrobili coś wyjątkowego.

Plebiscyt potrwa do 25 czerwca, kiedy to zostanie wyłoniony najbardziej „Nieprzeciętny” roku. Czwórka zaprasza do nadsyłania zgłoszeń.

Plebiscyt „Nieprzeciętni 2020” ma na celu zaprezentowanie ludzi, którzy na co dzień podejmują nietypowe działania, mają niebanalne zainteresowania, tworzą nieprzeciętne rzeczy, przez co można określać ich mianem wyjątkowych.


więcej

2020-03-17

Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

 

Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów, preferowany rodzaj kontaktu poprzez skype: bartłomiej zagrodny, w poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, soboty zjazdowe 9-10.

2020-03-16

Zmiana terminu składania wniosków o stypendium rektora.

Studenci pierwszego semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru letniego r.ak.2019/20, ubiegający się o stypendium rektora składają wnioski w okresie 14.03-24.04.2020 r. WYŁĄCZNIE poprzez:
➡przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginału wydrukowanego wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skanów wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres res@adm.p.lodz.pla następnie:

➡ niezwłoczne przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów kierowanej na adres: Sekcja Obsługi świadczeń Pł, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Najnowsze informacje dotyczące sytuacji na Uczelni znajdziecie na stronie. więcej

2020-03-16

Studenci semestrów DYPLOMOWYCH‼

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, decyzją Władz Uczelni, zmianie ulegają terminy Waszych obron

Wszystkie terminy egzaminów dyplomowe mające odbyć się w trakcie zawieszenia zajęć (od 17.03 do 14.04) zostaną wyznaczone ponownie.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania o wcześniejszy termin egzaminu. Odpowiednio uzasadniony i pozytywnie rozpatrzony wniosek umożliwi obronę w formie zdalnej.

Najnowsze informacje dotyczące sytuacji na Uczelni znajdziecie na stronie. więcej

2020-03-11

Komunikat JM Rektora Politechniki Łódzkiej 11 marca 2020.

Szanowni Państwo,

 

1. W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczne od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r. we wszystkich formach i poziomach kształcenia, z wyłączeniem tych prowadzonych w formie zdalnego kształcenia. Dotyczy to kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, II stopnia, studiach doktoranckich, w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ, na studiach podyplomowych, na kursach i szkoleniach. Dotyczy to również egzaminów, zaliczeń, konsultacji i innych form wymagających bezpośredniego kontaktu osób. Nie dotyczy to egzaminów dyplomowych, których termin został wyznaczony przed dniem wejścia w życie niniejszego komunikatu....

więcej

2020-03-03

Konkurs Rektora Politechniki Łódzkiej.

Rektor Politechniki Łódzkiej ogłosza co roku konkursy o nagrody:

- za najwyższą liczbę cytowań w 2019r. - o wartości 25 000 zł,

- dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2019 r. - o wartości 25 000 zł,

- dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2019 r. - o wartości 10 000 zł,

- za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2019 r. o wartości - 40 000 zł.

więcej

2020-02-26

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych.

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r.

Do Konkursu należy zgłaszać prace związane z zakresem działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii: elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej; elektronika i informatyka oraz automatyka i robotyka; transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem. Ponadto przyjmowane są prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających wszystkie dziedziny wymienione powyżej.

więcej

Licencja i oprogramowanie Ansys.

więcej
więcej ARCHIWUM 2020

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2019-12-09

Uczestnicy Programu Wymiany Międzynarodowej w Universidad de Sonora.

 Universidad de Sonora

Dzięki wsparciu Wydziału Inżynierii oraz Programu Wymiany Międzynarodowej, dr Marek Woźniak, wraz ze studentami 7 semestru Transportu, Katarzyną Babon oraz Filipem Cichym, odbyli dwutygodniową wizytę w Universidad de Sonora (Meksyk).

więcej

2019-12-04

Akredytacja dla kierunku Automatyka i Robotyka.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla kierunku automatyka i robotyka prowadzonym na Wydziale na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim.

2019-11-25

Dr inż. Adrian Gliszczyński laureatem stypendium MNISW

szkola

 

Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami tych młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Takie nowatorskie badania prowadzi dr Gliszczyński, który zajmuje się statecznością i nośnością cienkościennych konstrukcji kompozytowych oraz mechaniką pękania kompozytów włóknistych.

więcej

Komunikaty dziekanatu

2020-03-17

Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

 

Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów, preferowany rodzaj kontaktu poprzez skype: bartłomiej zagrodny, w następujących terminach : poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, soboty zjazdowe 9-10.
szkola

2020-03-09

Zmiana ID klienta dla logowań w celu wykupienia ubezpieczenia.

Szanowny Studencie pamiętaj o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2019 / 2020 .

więcej

2020.02.25

Informujemy, że od dnia 2.03.2020 r. Dział Spraw Studenckich oraz

od dnia 4.03.2020 r. Sekcja Obsługi Świadczeń znajdują się

w budynku Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Budynek A33, klatka E (od ul. Radwańskiej), piętro 4.

Telefony pozostają bez zmian.

2020.02.24

Od 2 marca zmiana godzin pracy dziekanatu.

Dziekanat Wydziału Mechanicznego  od dnia 2 marca 2020 przyjmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w poniżej podanych terminach:

Poniedziałek 11-14

Wtorek 12-16

Środa 8-12

Czwartek 11-14 i dla zaocznych 15-17

Piątek - nieczynne

Soboty zjazdowe 10-13

PoliSocjal -generator listy dokumentów do stypendium socjalnego.

Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej przygotował dla Studentów coś, co ma na celu ułatwienie procesu składania wniosków o stypendium socjalne! Przedstawiamy Państwu PoliSocjal , czyli generator listy dokumentów do stypendium socjalnego! ️ Posługując się nim, otrzymacie spersonalizowaną listę potrzebnych dokumentów do stypendium.


więcej

Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie.

 

Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie - pobierz

Studencie

 

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

.
.
.
więcej więcej