WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI więcej

A+ / A-

2016-10-21

II edycja Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością"

 

Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" , który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Do akredytacji w II edycji Programu "Studia z Przyszłością" mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich , studiów doktoranckich, a także kierunki studiów podyplomowych i specjalności na kierunkach studiów, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Zgłoszenia w II edycji Konkursu przyjmujemy w terminie do 18 listopada 2016 roku.

więcej

2016-10-21

Mobilna Prezentacja Kongsberg Automotive dotarła do Łodzi

 

Do piątku, 28 października, będzie można zobaczyć Mobilną Prezentację Kongsberg Automotive na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Dzięki tej prezentacji, studenci poznają tajniki funkcjonowania i konstruowania systemów komfortu pasażera w najnowszych modelach aut. Interaktywna wystawa umożliwia zapoznanie się z konstrukcją oraz zasadami działania samochodowych systemów masażu oraz mat grzewczych.

więcej

2016-10-19

Kurs językowy - stypendium P&G

 

Zostały jeszcze kursy językowe dla studentów. Rekrutacja została przedłużona do piątku!

więcej

2016-10-14

Zapraszamy na Dni Otwarte

 

 

W firmie ERICPOL w dniu 25 października 2016 r.

więcej

W Contact Center mBanku w dniu 27 października 2016 r.

więcej

W JTI Polska w dniu 8 listopada 2016 r.

więcej

2016-10-10

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

 

Trwa XIX edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem programów z rodziny Statistica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Pula nagród pieniężnych dla zwycięzców wynosi 10 tys. zł. Przewidziane są również nagrody dla wydziałów, na których zostały one obronione.

Zachęcamy do zgłaszania prac i dołączenia do tej grupy. Na kolejne prace czekamy do 7 listopada br. Bliższe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

2016-10-07

VI edycja stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów

Zapraszamy do aplikowania studentów I roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia, którzy posiadają status finalisty lub laureata ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej, a także studentów I roku studiów doktoranckich, ze szczególnymi osiągnięciami w pracy naukowej, podejmujący badania w kluczowych dla rozwoju miasta obszarach. Wnioski o stypendium naukowe Miasta Łodzi w roku akademickim 2016/2017 można składać w terminie od 1 do 30 października 2016 roku.

więcej

2016-05-23

PŁ wzorem dla uczelni technicznych

Komisja Europejska przyznała Politechnice Łódzkiej logo HR Excellence in Research i tym samym potwierdziła, że uczelnia stwarza atrakcyjne warunki pracy i rozwoju dla naukowców. PŁ jest pierwszą uczelnią techniczną i trzecią w Polsce, którą wyróżniła KE.

więcej

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2016-09-22

Pierwsza wyróżniająca ocena dla kierunku kształcenia na Politechnice Łódzkiej

 

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) bardzo wysoko oceniła kierunek inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym PŁ, na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Zespół Oceniający przyznał kierunkowi ocenę wyróżniającą na pięć lat.

więcej

2016-08-30

Studenci z PŁ pobili własny rekord

Zespół Iron Warriors - Miłośnicy Motoryzacji zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym na Wydziale Mechanicznym PŁ, na zakończonych w niedzielę (28.08) w Finlandii zawodach "Pisaralla Pisimmälle", pobili własny rekord Polski w "jeździe na kropelce paliwa".

więcej

2016-07-21

Student Naszego Wydziału zwycięzcą konkursu na fotel przyszłości.

Młody konstruktor - Gabriel Michalski, student III roku mechaniki i budowy maszyn na Politechnice Łódzkiej został laureatem konkursu „„Innovate with Kongsberg Automotive Pruszków. Choose your automotive career path”.

więcej

2016-05-24

Drugie miejsce na podium zespołu Iron Warriors podczas zawodów Shell Eco Marathon Le Mans

W przeciągu ostatnich dwóch weekendów zespół Iron Warriors ze Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Motoryzacji rywalizował na zawodach super oszczędnych pojazdów. Na pierwszych zawodach - oficjalnym rozpoczęciu sezonu Shell Eco Marathon, studenci ścigali się na torze kartingowym w francuskim Le Mans.

 

więcej

2016-05-23

Mgr inż. Piotr Brzeski z Naszego Wydziału Laureatem programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja wyłoniła laureatów dwudziestej czwartej edycji programu stypendialnego START. Wśród stypendystów jest młody naukowiec z Wydziału Mechanicznego mgr inż. Piotr Brzeski z Katedry Dynamiki Maszyn.

 

więcej

2016-01-04

szkola

Innowacyjny pojazd studentów

Nasi studenci z - HyperLodz Team - stworzyli projekt kapsuły pasażerskiej do ultraszybkiego systemu transportu: począwszy od konstrukcji, przez napęd, aerodynamikę, po kompleksowe systemy bezpieczeństwa. Zgłosili go do konkursu Hyperloop Pod Competition ogłoszonego przez amerykańska firmę SpaceX i zakwalifikowali się do ścisłego grona finalistów, jako jedyny zespół z Polski.

więcej

Komunikaty dziekanatu

2016-10-21

Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia!!!

 

Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym odbędzie się wg poniższego harmonogramu.
Szkolenie jest obowiązkowe.


Kierunek: inżynieria kosmiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, transport      

24.10.2016r.(poniedziałek), godz. 14.00-16.00, sala 102  w budynku A-18 („Fabryka inżynierów”)

 

Kierunek: automatyka i robotyka       24.10.2016r. (poniedziałek), godz. 16.00-18.00, sala 1M02, budynek A-22;

 

Kierunek: mechatronika, mechanika i budowa maszyn (grupy M-1,M-2,M-4,M-5)
27.10.2016r.(czwartek)godz. 16.00-18.00 sala 1M01, bud. A-22

Kierunek: energetyka, mechanika i budowa maszyn (grupy M-3, M-6)
 28.10.2016r.(piątek), godz. 8.00-10.00, sala 1M01, bud.A-22

 

2016-10-19

Od dnia 02.11.2016 r na semestrze 5 kier. Mechatronika zostanie zlikwidowana grupa 2. Wszyscy studenci zostaną przypisani do grupy 1.

 

2016-10-19

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej ( w tym również stypendium Rektora) zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres:

elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl

danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

2016-10-11

szkola

Zapisy na kursy językowe Erasmus+

 

Kursy Erasmus+ podniosą Twoje kompetencje językowe i przygotują Cię do egzaminu, którego wynik jest brany pod uwagę przy kwalifikacji na wyjazd na studia lub praktykę Erasmus+.

Pamiętaj, że wszyscy kandydaci na wyjazd Erasmus+ są zobowiązani do udokumentowania znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej lub praktyki.

Proponowane języki: angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki .

Liczba godzin kursu: 45

Odpłatność: 100 zł (w tej cenie także egzamin językowy) do dnia 20 października 2016.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 24 października o godz. 18 w sali L36 Centrum Językowego PŁ.

Na spotkaniu zostaną ustalone terminy zajęć.

Płatności na konto Politechniki Łódzkiej: 92 1240 3028 1111 0010 5742 1480 tytułem: kurs języka ... (nazwa języka) Erasmus

Dowody wpłaty należy przedstawić lektorowi na pierwszych zajęciach.

Zapisy na stronie: http://cj.p.lodz.pl/

 

2016-10-07

Dyżury WRS i WKS

Grafik dyżurów przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Dyżury odbywają się w pokoju WRS na V piętrze w budynku A-22 ( 1M nad dziekanatem).

więcej

 

2016-09-29

Uwaga studenci wyższych lat

Studenci wyższych lat (oprócz pierwszego roku studiów-nowo przyjętych) oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia przynoszą od dnia 12.10.2016r. – przy przedłużaniu legitymacji na następny rok akademicki.

2016-09-27

Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich rozpocznie się 12. października br.

 

2016-09-26

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia - pobierz

Lista podmiotów które zostały wybrane do realizacji usług – wykonywanie badań uczniów w 2016 roku - pobierz

Dodatkowa lista placówek - pobierz

2016-09-15

Studenci pierwszego roku - odbiór elektronicznej legitymacji studenckiej.

 

W celu odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej należy zgłosić się do pokoju 210 z dowodem wpłaty za legitymację - opłata  17 zł na indywidualne konto bankowe studenta  (nr konta podany w Decyzji o przyjęciu na studia), kopią dowodu wpłaty za ubezpieczenie OC NNW oraz podpisanym oświadczeniem  o wyrażeniu zgody na przystąpienie do zbiorowego ubezpieczenia OC NNW.


Osoby ubezpieczone we własnym zakresie zobowiązane są przedstawić posiadaną  polisę.


Studenci przyjęci w I etapie rekrutacji mogą zgłaszać się w celu odbioru legitymacji od 26 września.
Studenci przyjęci w II etapie, zostaną poinformowani o terminie odbioru (informacja pojawi się na stronie).

 

2016-06-29

Wnioski o stypendia socjalne

Studenci będą mogli złożyć pierwsze wnioski o stypendia socjalne od miesiąca września w Biurze Wydziałowej Rady Studentów, ewentualnie w dziekanacie. W terminach należy uwzględnić możliwość rozpatrzenia złożonych wniosków w ciągu miesiąca od ich złożenia dlatego szczegółowe terminy wrześniowe zostaną podane do wiadomości Studentom pod koniec sierpnia br. żeby było możliwym zorganizowanie posiedzenia Komisji Stypendialnej. Pozostałe terminy podane zostały w Komunikacie Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 25.05.2016 r. Wszystkie informacje (regulaminy, terminy, komunikaty, wzory wniosków) dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie p.lodz.pl w zakładce STUDENCI-POMOC MATERIALNA. Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI.

2015-01-10

STUDENCIE,

NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

2014-10-01

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

2014-06-05

Informacja dotycząca faktur za studia niestacjonarne

Informuję, że faktury za studia niestacjonarne wystawiane są po zakończeniu danego semestru , na pisemny wniosek studenta zgodnie z załączonym wzorem.

.
.
.
więcej