WYDZIAŁ MECHANICZNY

ZASADY DYPLOMOWANIA

A+ / A-

 

Uczelnia nie pobiera opłat za standardowy zestaw dyplomów i suplementów.

W PŁ obowiązują 2 warianty tzw. „kompletów” dokumentów. Decydując się na poszczególną opcję, student otrzymuje:

  - - w komplecie A (dokumenty wyłącznie w j. polskim) :

  • oryginał dyplomu w języku polskim i oryginał suplementu w j. polskim, , 

  • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w j. polskim.

 

 - w komplecie B (dokumenty w dwóch wersjach językowych):

 • oryginał dyplomu w języku polskim i oryginał suplementu w języku polskim,

 • oryginał dyplomu w języku angielskim i oryginał suplementu w języku angielskim,

 • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim

Za wydanie dodatkowego odpisu oraz duplikatu dyplomu i suplementu do dyplomu pobiera się opłatę w kwocie 20 zł, zgodnie z §36 Rozporządzenia MNiSW z dn. 27.09.2018r. w sprawie studiów.Zasady dyplomowania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

 1. Zasady dyplomowania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej  - pobierz PDF. Załączniki znajdują się w zakładce poniżej: Wzory dokumentów – do pobrania”

   

Procedura antyplagiatowa

 1. Procedura antyplagiatowa - Zarządzenie Nr 43/2019 Rektora PŁ z dnia 6 września 2019 r. PDF

 2. List do promotorów i studentów - pobierz dokumet PDF
 3. 12.09.2019
Procedura obejmowania statusem poufności
 1. Procedura obejmowania statusem poufności+ wzory oświadczeń - Zarządzenie Nr 17/2020 Rektora PŁ z dnia 2 marca 2020a2r. PDF

   


  Procedura antyplagiatowa - Zarządzenie Nr 05/2019 Rektora PŁ z dnia 18 stycznia 2019 r. PDF

 2. List do promotorów - pobierz dokumet PDF
Informacja w sprawie legitymacji studenckiej
 1. • Student jest zobowiązany posiadać legitymację studencką podczas składania egzaminu dyplomowego. Podstawa prawna: § 41 pkt.2 Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 2019 r.
 2. • Absolwenci studiów II stopnia obowiązani są do zwrotu legitymacji studenckiej po egzaminie dyplomowym. Podstawa prawna: Regulamin Korzystania w Politechnice Łódzkiej z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS) - §3 pkt.2: ”Student, który utracił status studenta nie ma prawa do posiadania ELS i obowiązany jest niezwłocznie zwrócić ją Uczelni”.

Data wpisu 2021-05-14