Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

STYPENDIA DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE

A+ / A-

2017-09-06

Składanie wniosków o stypendium doktoranckie na wszystkich latach studiów

 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O STYPENDIUM DOKTORANCKIE NA WSZYSTKICH LATACH STUDIÓW
Doktoranci składają wnioski o stypendia doktoranckie u członka Komisji Doktoranckiej Pana mgr inż. Filipa Grapow
w dniach 28.09-5.10.2017 r.  w godzinach 12.00-15.30
Miejsce składania wniosków -  Instytut Maszyn Przepływowych, budynek B13, piętro I, pokój 124.
Informacje dotyczące stypendium doktoranckiego zostały umieszczone na stronie:
https://www.p.lodz.pl/pl/stypendia-doktorankcie-r-akadem-201718
Uwaga:  ZMIANA Doktoranci wszystkich lat studiów składają wnioski o stypendium doktoranckie za pomocą portalu: webdziekanat.
Pozostałe stypendia Doktoranci składają w dziekanacie Wydziału Mechanicznego zgodnie z harmonogramem każdego ze stypendiów i w godzinach pracy dziekanatu.

 

2017-07-06

Stypendia doktoranckie

 

Informacje dotyczące stypendium doktoranckiego zostały umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendia-doktorankcie-r-akadem-201718

Uwaga: ZMIANA Doktoranci wszystkich lat studiów składają wnioski o stypendium doktoranckie za pomocą portalu: webdziekanat.

 

2017-07-06

• Stypendia projakościowe

 

Informacje dot. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych zostaną umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-doktorantow

Uwaga : ZMIANA w związku z aktualizacją przepisów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doktoranci przyjęci na 1 rok studiów doktoranckich, nie mają prawa do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych. Uwaga : ZMIANA wszyscy doktoranci generują wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych za pomocą portalu: webdziekanat.