WYDZIAŁ MECHANICZNY

RADY DYSCYPLIN NAUKOWYCH

A+ / A-

 Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa
 1. Kierownik prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek

  Z-ca Kierownika prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, (W4)

  Członkowie :


  dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. uczelni,

  prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych, (W4),

  dr hab. inż. Anna Sobczyk Guzenda,

  prof. dr hab. inż. Leszek Klimek,

  prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki (W4)

  prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska, (W4),

  prof. dr hab. inż. Piotr Kula,

  dr hab. inż. Piotr Kulpiński, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni, (W4),

  prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski,

  dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni,

  prof. dr hab. inż. Dawid Stawski, (W4),

  dr hab. inż. Zbigniew Stempień, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. uczelni,

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
 1. Kierownik : prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak,

  Z-ca Kierownika prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski,

  Członkowie :

  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz,

  prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,

  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,

  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski,

  prof. dr hab. inż. Radosław Mania

  prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,

  dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, prof uczelni

  dr hab. inż. Dariusz Grzelczyk

  dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Damian Obidowski prof. uczelni,

  dr hab. inż. Witold Pawłowski prof. uczelni,

  dr hab. inż. Krzysztof Siczek,

  dr hab. inż. Wojciech Stachurski,

  dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. uczelni

  dr hab. inż. Cezary Rapiejko, prof uczelni,

  dr Dawid Dudkowski,

  dr inż. Łukasz Frącczak,

  dr inż. Joanna Kopania,

  dr inż. Piotr Reorowicz,
Data wpisu: 2021-02-01