WYDZIAŁ MECHANICZNY

OFERTY PRACY I STAŻU

A+ / A-

 Praktyki w Truvant Europe

2021-05-04


Oferta praktyk na dwa stanowiska
Praktyki w Dziale Automatyzacji
Praktyki w Dziale Inżynieryjnym
Oferta pracy w ramach projektu badawczego

2021-03-12


Oferta pracy w ramach projektu badawczego
Firma ASFI przy współpracy z Politechniką Poznańską realizuje projekt dotyczący zwiększenia efektywności energetycznej sprężarek przemysłowych. współfinansowany w ramach programu projektu badawczo-rozwojowego nadzorowanego przez NCBiR. Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków technicznych, chętnych do podjęcia pracy w ramach projektu badawczego do składania aplikacji.
Miejsce realizacji pracy: Aleksandrów Łódzki
Stanowisko: Laborant
Oferujemy:
- Pozyskanie doświadczenia zawodowego w nowoczesnym zakładzie przemysłowym w okolicach Łodzi
- Pogłębienie wiedzy z zakresu efektywności energetycznej urządzeń przemysłowych
- Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony (przewidywany okres 04/2021 - 09/2021)
- Atrakcyjne wynagrodzenie

Oczekujemy:
- Szeroko rozumianej wiedzy technicznej obejmującej zagadnienia budowy maszyn, termodynamiki, metrologii, mechatroniki
- Precyzji i sumienności w działaniu
- Predyspozycji zarówno do pracy samodzielnej, jak i zespołowej
- Gotowości do pracy według zmiennego harmonogramu (zgodnego z cyklem badań)
- Świadectwa kwalifikacyjne E-1 i E-2 będą dodatkowym atutem - Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:
- Regulacja parametrów roboczych sprężarek na stanowiskach testowych według przyjętego programu badań
- Pomiar i rejestracja parametrów wewnętrznych oraz zewnętrznych w układach testowych sprężarek
- Prowadzenie bieżącej dokumentacji przebiegu badań na stanowisku testowym
- Współpraca z Liderem Laboratorium w zakresie wykonania badań w sposób zgodny z założeniami projektowymi
Prosimy o przysyłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: biuro@asfi.pl w terminie do 19.03.2021, wraz z dołączoną klauzulą (RODO).
Kwestionariusz
Praktyki/staże w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy

2021-09-14Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy poszukuje


Praktykanta/Stażysty,


w ramach bezpłatnych praktyk na podstawie podpisanego porozumienia.


Umiejętności:


Znajomość graficznych programów stosowanych do obróbki obrazu 3D (skany 3D), np. CloudCompare

Doświadczenie w analizie statystycznej danych


Zakres:

Skanowanie uczestników badań – skaner ręczny Artec EVA.

Obróbka skanów 3D, opracowanie wyników badań (wymiarowanie uczestników badań na podstawie skanów), oraz analiza statystyczna uzyskanych wyników.


Korzyści dla Praktykanta/Stażysty:

- pozyskanie nowych umiejętności i doświadczenia potwierdzone zaświadczeniem odbycia praktyk/stażu w Instytucie naukowo-badawczym, które stanowi określoną wagę dla przyszłych pracodawców.


Kontakt:

Dr inż. Joanna Szkudlarek

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

90-133 Łódź, Wierzbowa 48

tel./ fax: +48 (42) 648-02-40

mail: joszk@ciop.lodz.pl