WYDZIAŁ MECHANICZNY

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

A+ / A-

2020-10-30

Zmiany w sposobie składania wniosków o stypendia

więcej

2020-10-26

WNIOSKI STYPENDIALNE

 

-Wprowadzenie możliwości elektronicznego wnioskowania TYLKO w przypadku udokumentowanej kwarantanny 

- Wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o socjalne (wskazane kompletne wnioski) na adres dziekanatu Pocztą Polską Dziekanat Wydziału Mechanicznego 90-924 Łódź Ul. Stefanowskiego 1/15 Z dopiskiem – wniosek stypendialny 

 Zaleca się aby studenci korzystali z programu POLISOCJAL (dostępny na stronie samorządu studenckiego PŁ)

2020-10-01

Harmonogram przyjęć wniosków o stypendia socjalne na Wydziale Mechanicznym

 

Poniedziałki – dziekanat, pokój 209 w godzinach 11.00-13.00 

Wtorki – sala konferencyjna dziekanatu w godzinach 12.00-14.00 

Czwartki – sala konferencyjna dziekanatu w godzinach 10.00-12.00 

Soboty zjazdowe - dziekanat, pokój 209 w godzinach 10.00-13.00 

 

Studenci ubiegający się o stypendium zachowują reżim sanitarny. 

 Prosimy o zaopatrzenie się w:

-długopis

-maseczkę

-ew. rękawiczki

 

Od tego roku akademickiego 2020/21 studenci generują wszystkie rodzaje wniosków o pomoc materialną z webdziekanatu. Wszystkie formularze muszą posiadać kod kreskowy.

Wszystkie wnioski muszą być odpowiednio wypełnione, podpisane, dołączone wszystkie dokumenty (wnioski kompletne) zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej (dostępny na stronie p.lodz.pl w zakładce POMOC MATERIALNA)

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się na stronie p.lodz.pl w zakładce STUDENCI- POMOC MATERIALNA.

Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI