WYDZIAŁ MECHANICZNY

OPIEKUNOWIE LAT I GRUP, KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH

A+ / A-

 OPIEKUNOWIE GRUP, NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
OPIEKUNOWIE GRUP, NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
 1. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:
  (1 i 2 grupa studencka)- dr inż. Marek Balcerzak

  (3 i 4 grupa studencka)- dr inż. Mateusz Lazarek

  (5 grupa studencka)- mgr inż. Adrian Gliszczyński

 2. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa, 
  - dr inż. Radomir Atraszkiewicz

 3. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Automatyka i Robotyka,
  - dr inż. Michał Ludwicki

 4. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Energetyka, 
  - dr inż. Małgorzata Gizelska
OPIEKUNOWIE LAT, NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
 1. Opiekun I roku dr inż. Łukasz Stawiński

  Opiekun II roku dr inż. Tomasz Rutkiewicz

  Opiekun III roku dr inż. Paweł Just


  Opiekun IV roku dr inż. Bartosz StańczykKIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
 1. Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. nadzw


 2. Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Mechanika

  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz


  Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn


  dr hab.inż Artur Gutkowski


Data wpisu: 2020-01-02