WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU - Studia Stacjonarne

A+ / A-

2018-02-28

Godziny dziekańskie 27 marca br.

 

Szanowni Państwo, w związku z planowanym Dniem Biznesu Wydziału Mechanicznego, Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. PŁ,

ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich rodzajów i trybów studiów dniu - 27 marca (wtorek) w godzinach 10:00 - 12:00.

 

2018-03-22

Studencie jeśli chcesz przedłużyć legitymację przed Świętami – ostatni dzień to 28 marca 2018r. (środa)

Dziekanat dnia 29 marca 2018 nieczynny.

 

2018-03-19

Zmiana Terminu !! Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym

Studia stacjonarne II stopnia semestr 1 rok akad. 2017/18 semestr letni Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym odbędzie się w terminie: dn. 10.04.2018 r. (wtorek) ,godz. 12:10 aud. 1M01, bud. A22 (czas szkolenie 1 godzina lekcyjna) Obecność obowiązkowa .

 

2018-03-08

Wydawanie elektronicznych legitymacji studenckich osobom przyjętym na studia II

Wydawanie elektronicznych legitymacji studenckich osobom przyjętym na studia II stopnia rozpocznie się 12. marca.

 

2018-03-05

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów - marzec

  Dyżury Wydziałowej Rady Studentów : pobierz grafik pdf

 

2018-03-01

Zmiana godzin przyjęć

Z dniem 01 marca br zmieniają się godziny przyjęć dziekana dr hab inż Łukasza Kaczmarka prof. PŁ w czwartek 9.00-11.00

 

2018-02-26

Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich na semestr letni odbędzie się w terminie od 15 do 28 marca. Przedłużenie legitymacji nie będzie możliwe przy braku ważnych badań lekarskich.

 

2018-02-01

Ubezpieczenia NNW OC

 

Informacje dotyczące oferty ubezpieczenia NNW OC na rok akademicki 2017/18 po zmianie od 1 lutego 2018 - pobierz pdf

Oferta wirtualna bez sportu zmiana - pobierz pdf

Oferta wirtualna ze sportem zmiana - pobierz pdf

 

2018-01-30

Uwaga studenci

Zgodnie z Organizacją Sesji studenci, którzy nie dostarczyli do Dziekanatu aktualnego orzeczenia lekarskiego nie otrzymają rejestracji na kolejny semestr studiów.

 

2018-01-10

Do odbioru decyzje o zwiększone stypendia rektora

W Dziekanacie pokój 209 są do odbioru decyzje zwiększone stypendia rektora. Studenci studiów stacjonarnych proszeni są o ich odbiór.

 

2018-01-09

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów - styczeń

  Dyżury Wydziałowej Rady Studentów : pobierz grafik pdf

 

2017-12-04

Błędna wpłata składki za ubezpieczenie

 

Jeśli w roku akademickim 2017/2108 omyłkowo opłaciłeś składkę ubezpieczeniową na stare konto PZU Twoje ubezpieczenie jest NIEWAŻNE!

Pamiętaj wykupić właściwe ubezpieczenie na rok akademicki 2017/2108.

Aby otrzymać zwrot mylnie wpłaconej składki wypełnij poprawnie wniosek i prześlij go na adres fundacja@info.p.lodz.pl.

W dyspozycji realizacji zwrotu nadwyżki w części I Dane Ubezpieczającego proszę wpisać niżej podane informacje:

AKME BIURO UBEZPIECZEŃ
WROCŁAW
UL. STANISŁAWOWSKA 52 M 4
54-611 WROCŁAW
REGON: 273225204

Część II, III i IV wypełniają Państwo swoimi danymi.

Druk wniosku „Dyspozycja realizacji zwrotu nadwyżki” oraz wzór poprawnie wypełnionego wniosku do pobrania ze strony internetowej Fundacji Politechniki Łódzkiej www.fundacja.p.lodz.pl

2017-11-16

Placówki wykonujące badania wstępne dla studentów .

 

Placówki wykonujące badania wstępne dla studentów.

więcej

2017-11-15

Harmonogram sesji zimowej 2017/18 w Centrum Językowym PŁ

Harmonogram sesji zimowej 2017/18 w Centrum Językowym PŁ pobierz pdf

 

2017-11-08

Uwaga Studenci !!

Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania.

 

W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2017-10-18

Dotyczy - elektronicznych legitymacji

W celu przedłużenia elektronicznej legitymacji studenckiej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie ubezpieczenia.

 

2017-10-01

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia .

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał zwrócić do dziekanatu (pok. 210).

Niedopełnienie obowiązku przedłożenia ww. orzeczenia może być podstawą do skreślenia z listy studentów z powodu braku postępów w nauce.

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2017-09-28

Odbiór legitymacji studenckich

Aby odebrać legitymację należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty za legitymację oraz wydrukowane potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

2017-09-20

Procedury wydawania przez Centrum E-Learningu PŁ w roku akademickim 2017/2018 haseł dostępu.

Pobierz dokument pdf

 

2017-02- 21

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

2015-12-10

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

2015-01-10

STUDENCIE,

NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

2014-10-01

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA