POWOŁANIA i NOMINACJE 2019

POWOŁANIA i NOMINACJE 2019

A+ / A-

 Rada Politechniki Łódzkiej wybrana przez senat
 1. Senat uczelni, na ostanim posiedzeniu (27.03.br.), zatwierdził skład pierwszej Rady Politechniki Łódzkiej. To nowy organ, który został wprowadzony przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Zgodnie z ustawą do zadań rady należeć będzie m.in.: opiniowanie projektu statutu, projektu strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni oraz zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora - po zaopiniowaniu przez senat.

  Rada Politechniki Łódzkiej składa się z sześciu osób. Trzy z nich pochodzą spoza uczeln, są to: Agnieszka Sygitowicz - wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dr inż. Tomasz Krysiński - wiceprezes ds. badań, innowacji i rozwoju koncernu Airbus Helicopters oraz Dariusz Wojciech Szewczyk - prezes Zarządu, redaktor naczelny Radia Łódź.

  Pozostałe trzy osoby to pracownicy Politechniki Łódzkiej: prof. Andrzej Bartoszewicz - członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Automatyki, prof. Wojciech Wolf, zastępca dyrektora Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. PŁ w Instytucie Inżynierii Materiałowej.


Powołania na przewodniczącego rady kierunków studiów

 1. 2019-03-25


  • Rada kierunku studiów mechanika i budowa maszyn, Mechanical Engineering, Advanced Mechanical Enginnering:
  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

  • Rada kierunku studiów automatyka i robotyka :
  Przewodniczący prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski

  • Rada kierunku studiów inżynieria materiałowa:
  Przewodniczącydr hab. Jacek Sawicki, prof. PŁ

  • Rada kierunku studiów energetyka :
  Przewodniczący dr hab. Aleksander Olczyk

  • Rada kierunku studiów mechatronika :
  Przewodniczący dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek, prof. PŁ

  • Rada kierunku studiów transport :
  Przewodniczący dr inż. Sławomir Barański


Nominacje na kierowników dyscyplin


 1. W dniu 20.02.2019r. Rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak, wręczył nominacje na kierowników dyscyplin:
  w inżynierii mechanicznej został powołany prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak,
  w inżynierii materiałowej powołany został dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. nadzw.