Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2019-11-25

Dr inż. Adrian Gliszczyński laureatem stypendium MNISW

 

szkola

211 wybitnych młodych naukowców, w tym 29 doktorantów, otrzymało w tym roku stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W gronie doktorantów znalazł się Adrian Gliszczyński, który jest już doktorem i pracownikiem Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

 

 

Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami tych młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Takie nowatorskie badania prowadzi dr Gliszczyński, który zajmuje się statecznością i nośnością cienkościennych konstrukcji kompozytowych oraz mechaniką pękania kompozytów włóknistych.

 

- Otrzymane stypendium dla wybitnych młodych naukowców traktuję jako ogromne wyróżnienie i docenienie mojej dotychczasowej pracy naukowej. Jest to dla mnie również bodziec do dalszego rozwoju moich pasji i zainteresowań naukowych - mówi dr inż. Adrian Gliszczyński.

 

Nasz stypendysta posiada już bogaty dorobek naukowy. Jest współtwórcą kilkunastu publikacji z listy Journal Citation Reports. Był recenzentem w kilku międzynarodowych czasopismach naukowych m.in.: Composite Structures, Thin-walled Structures, Polymer Testing, Materials, Composites Part B: Engineering. Wyniki swoich prac prezentował na kilkunastu konferencjach naukowych na całym świecie.


W dotychczasowej pracy naukowej dr Gliszczyński został uhonorowany nagrodą I-stopnia Komitetu Mechaniki PAN im. prof. Michała Życzkowskiego. Jest laureatem programu naukowego dla najlepszych doktorantów szkół wyższych z terenu miasta Łodzi "Młodzi w Łodzi". Jego dotychczasowa praca naukowa została również doceniona przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, która przyznała mu finansowania w programie stypendialnym START.


Doktor Adrian Gliszczyński jest również kierownikiem w programach PRELUDUM i ETIUDA finansowanych przez NCN. Na początku 2020 roku wyjeżdża na półroczny staż naukowy do Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR). W wolnym czasie interesuje się kinematografią i gra w siatkówką.

Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył o 30 proc. środków więcej niż w roku ubiegłym, w sumie ponad 40 mln zł.