Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2019-11-21

Kierunki automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa z akredytacją KAUT i ENAEE

 

 

Aż pięć kierunków prowadzonych na Politechnice Łódzkiej: architektura, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna i informatyka odebrało certyfikaty Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).


Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas posiedzenia plenarnego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), 18 listopada w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Z Politechniki Łódzkiej akredytację otrzymały: informatyka oraz fizyka techniczna na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej; automatyka i robotyka oraz inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym oraz architektura na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Wszystkie kierunki otrzymały akredytację KAUT na pięć lat, tj. od roku akademickiego 2018/2019 do roku 2022/2023. Fizyka techniczna otrzymała akredytację dla studiów pierwszego stopnia, pozostałe kierunki na studia I i II stopnia.

ENAEE to organizacja europejska zajmująca się kształceniem inżynierów. Jednym z jej działań jest nadawanie programom kształcenia europejskiego certyfikatu, potwierdzającego wysoki poziom kształcenia oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami procesu bolońskiego.