Lorem ipsum

Lorem ipsum

Godziny przyjęć Dziekana prof. dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 15.06.2019 r. (sobota) zostały odwołane.

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2019-10-09

Mistrzowie Dydaktyki dla studentów PŁ.


Zapraszamy do skorzystania w wyjątkowej okazji indywidualnej pracy z tutorem!

 

Jeśli jesteście zainteresowani poszerzeniem wiedzy, realizacją dodatkowego, ciekawego projektu lub potrzebujecie indywidualnego wsparcia w nauce, możecie skorzystać z dodatkowych zajęć lub pomocy tutora, nauczyciela akademickiego Politechniki Łódzkiej uczestniczącego w projekcie Mistrzowie Dydaktyki.


Jeden student może skorzystać ze wsparcia więcej niż jednego nauczyciela akademickiego. Ze wsparcia danego nauczyciela akademickiego student może skorzystać indywidualnie lub w grupie.

  

Szczegółowe zasady udziału studentów PŁ w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu, lista tutorów oraz formularz zgłoszeń są dostępne na stronie http://www.cwm.p.lodz.pl/pl/projekty-i-programy-miedzynarodowe/projekty-edukacyjne-w-pl/mistrzowie-dydaktyki

 

Rekrutacja studentów będzie otwarta do wyczerpania liczby godzin będących do dyspozycji dla każdego nauczyciela akademickiego biorącego udział w projekcie.

 

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr POWR.04.03.00-00-0074/17).

 

Dokumenty do pobrania :

Formularz zgłoszeniowy Mistrzowie Dydaktyki

Zasady rekrutacji

Lista tutorów

 

 

Biuro Projektu Mistrzowie Dydaktyki na PŁ Centrum Współpracy Międzynarodowej

ul. Źwirki 36, budynek A16, pokój. 110 tel. 42 638 38 75