Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-
szkola

2019-10-07

XIX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich organizuje XIX Edycję Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej w roku akademickim 2018/2019.

 

Na terenie województwa łódzkiego I Etap Konkursu jest prowadzony przez Oddział SIMP w Łodzi. Jak co roku, w przekazywaniu prac dyplomowych do Oddziału pośredniczy Koło Zakładowe SIMP przy Politechnice Łódzkiej.

 

W tym celu należy złożyć niezbędne dokumenty do prezesa Koła Zakładowego SIMP PŁ - dr inż. Wojciecha Stachurskiego (wojciech.stachurski@p.lodz.pl; tel. 24-13) w terminie do 15 października 2019 r.

 

Jakie prace dyplomowe można zgłaszać?

Do konkursu można zgłaszać prace I i II stopnia (magisterskie i inżynierskie), które zostały:

§ złożone w terminie,

§ obronione,

§ ocenione na stopień bardzo dobry.

 

Kto może zgłaszać prace dyplomowe?

Prawo zgłaszania prac do Konkursu mają:

promotor lub recenzent pracy za zgodą autora.

Co należy dostarczyć przy zgłaszaniu pracy dyplomowej?

§ wypełniony wniosek - zgłoszenie, - pobierz

§ egzemplarz pracy dyplomowej (kopię + ewentualnie CD),

§ dwie opinie o pracy: promotora oraz recenzenta-opiniodawcy,

§ kopię dyplomu lub zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej.