Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2019-06-04

Ogólnopolski Konkurs o nagrodę Prezesa PTBNIDT SIMP

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do 20 sierpnia 2019 można zgłaszać udział w Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP o nagrodę Prezesa PTBNIDT SIMP za najlepszą pracę inżynierską lub magisterską zrealizowaną na polskiej uczelni wyższej obejmującą tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

 

Konkurs adresowany jest do dyplomantów studiów inżynierskich lub magisterskich wydziałów technicznych wszystkich typów szkół wyższych prowadzących studia obejmujące tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

 

Uczestnikami konkursu mogą być dyplomanci, których prace spełniają następujące warunki:

• praca dyplomowa inżynierska lub magisterska została zakończona i obroniona w roku konkursowym lub poprzedzającym go,

• praca dyplomowa inżynierska lub magisterska została oceniona na stopień bardzo dobry. Celem konkursu jest:

• Zmotywowanie społeczności akademickiej wszystkich typów polskich szkół wyższych do podejmowania ambitnych prac dyplomowych inżynierskich lub magisterskich dotyczących badań nieniszczących i diagnostyki technicznej w służbie bezpieczeństwa technicznego;

• Rozwój świadomości obecnej i przyszłej kadry technicznej na temat roli ww. dziedzin w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań technicznych;

• Zintensyfikowanie prac badawczych i rozwojowych nad praktycznym wykorzystaniem nauki w ww. tematyce;

• Propagowanie wśród młodzieży akademickiej działalności Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP;

• Promowanie szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół wyższych.

 

Fundatorem nagrody jest Polskie Towarzystwo Badan Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.

 

W załączeniu

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy