Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2019-03-21

Doktorat honoris causa dla wybitnego mechanika z PŁ

szkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Jan Awrejcewicz z Wydziału Mechanicznego PŁ, wybitny specjalista w zakresie mechaniki, automatyki oraz inżynierii biomedycznej, uznany nauczycielwielu pokoleń studentów i pracowników naukowych, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

Profesor Jan Awrejcewicz całe życie zawodowe związany jest z Politechniką Łódzką. W 1977 roku uzyskał stopień magistra inżyniera na Wydziele Mechanicznym. W kolejnych latach zdobywał: stopień doktora w dyscyplinie mechanika - 1981 r., habilitacja -1990 r., - profesora otrzymał w 1994 r. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki. Jest promotorem 24 przewodów doktorskich, autorem kilkudziesięciu recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych,uczestniczy także w pracach komisji habilitacyjnych i stale sprawuje opiekę nad doktoratami.

 

Profesor Awrejcewicz jest zaangażowany w prace komitetów zagranicznych i krajowych czasopism naukowych, wielu komitetów konferencji w różnych ośrodkach całego świata. Jest członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, członkiem korespondentem PAN. Jego prace zostały docenione i uhonorowane wieloma nagrodami, m.in.: dwukrotnie prestiżową nagrodą Alexandra von Humboldta, Nagrodą Fulbrighta, Nagrodą Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, Nagrodą Ministére de l’Educition national, de la recherche et de la technologie. Otrzymał tytuły doktora honoris causa kilku uczelni.