WYDZIAŁ MECHANICZNY

STAŁE KOMISJE WYDZIAŁU MECHANICZNEGO NA KADENCJĘ 2016-2020

A+ / A-

 Komisja ds. Nauki i Rozwoju
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
 2. sekretarz: Mariola Karolczak


 3. członkowie: prof. dr hab. inż. Piotr Kula,
 4. prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński,
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,
 6. prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak,
 7. prof.dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,
 8. prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski,
 9. prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz,
 10. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,
 11. prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak (bez prawa głosu)
 12. dr hab. inż. Jacek Sawicki (bez prawa głosu)


 13. Do zadań komisji należy:
 14. Sprawy dotyczące rozwoju,działalności naukowo-badawczej, kategoryzacji Wydziału, związane z tytułami, publikacjami, dorobkiem jednostek organizacyjnych, rozwojem jednostek zgodnie ze strategią WYdziału. Ponadto do zadań komisji należy opiniowanie spraw osobowych pracowników naukowych, z wyłączeniem spraw zwiążanych z postępowaniami profesorskimi.
Komisja Budżetowa
 1. przewodniczący: dr hab. inż. prof. Bogdan Kruszyński (bez prawa głosu)
 2. sekretarz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak


 3. członkowie: prof. dr hab. inż. Piotr Kula
  prof . dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak
  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
 4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski
 5. prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski

 6. Do zadań komisji należy:
 7. Sprawy dotyczące finansów wydziału a w szczególności akceptowania algorytmu podziału środków z działalności stacjonarnej, niestacjonarnej, oraz działalności statutowej. Komisja ponadto zatwierdza także plan rzeczowo-finansowy wydziału.


Komisja ds. Stanowisk Profesorskich
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak


 2. członkowie: - prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman
 3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
 4. prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski
 6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki
 7. prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak
 8. prof. dr hab. inż. Piotr Kula
 9. prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski


 10. Do zadań komisji należy:

  Sprawy dotyczące postępowań związanych z awansami na stanowisko profesora nadzwyczajnego, zwyczajnego, wizytującego oraz sprawy związane z przedłużeniem zatrudnienia
Komisja Nagród i Odznaczeń
 1. przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk
 2. sekretarz:  Mariola Karolczak


 3. członkowie:
  dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Adam Papiersk
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
  dr hab. inż. Marcin Gołąbczak 4. Do zadań komisji należy:
  Sprawy dotyczące wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, Medali KEN, nagród Ministra, nagród Prezesa RM, Odznak i Nagród Miasta Łodzi, a także Odznak PŁ. Wyróżnione doktoraty przy nadaniu stopnia doktora.

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów i Stopni Naukowych
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

 2. członkowie:
  prof. dr hab. inż. Maciea Gazicki– Lipman
  dr hab. inż. Przemysław Perlikowski prof. nadzw.
  dr hab. inż. Artur Gutkowski
  dr hab. inż. Jerzy Mrozowski
  dr hab. inż. Andrzej Kosucki
  dr hab. inż. Jacek Grabarczyk 3. Do zadań komisji należy:
  Sprawy związane z procedurą wszczęcia i zakończenia nostryfikacji dyplomów oraz stopni naukowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015r. poz. 1467 w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r. poz. 1067 w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskane za granicą.

Komisja ds. Wydawniczych
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak

  członkowie:
 2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski
  dr inż. Anna Jach

 3. Do zadań komisji należy:
  Sprawy związane ze zagadnieniami wydawniczymi Wydziału.
Komisja Likwidacyjna
 1. przewodniczący : dr hab. inż. Andrzej Kosucki
  sekretarz: inż. Bartłomiej Kudra


 2. członkowie :
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
  dr hab. inż. Konrad Dybowski

 4. Do zadań komisji należy:
 5. Sprawy dotyczące likwidacji mienia Wydziału. Dalsze kompetencje określa Zarządzenie nr 1/2016 Rektora PŁ.


Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 1. przewodniczący: dr inż. Małgorzata Sikora


  członkowie:
 2. dr hab. inż. Jacek Sawicki,
  dr hab. inż. Aleksander Olczyk
  dr hab. inż. Radosław Mania, prof. nadzw.,
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Marynowski
  dr inż. Wojciech Stachurski
  dr inż. Dariusz Grzelczyk
  dr inż. Rafał Kaczorowski
  dr inż. Mariusz Smoczyński
  mgr Jolanta Niedzielska
  Piotr Walenciak, student
  Marta Lach, student
  mgr inż. Marek Klich, doktorant


 3. Do zadań komisji należy:
 4. Kompetencje określa Zarządzenie Rektora Politechniki Łódzkiej nr 8/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r.
Komisja Programowa ds. Studiów Doktoranckich
 1. przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Gumienny


 2. członkowie:
 3. prof. dr hab. inż. Dorota Kozanecka
  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski prof. nazdzw.
  mgr inż. Paweł Adamski (doktorant)


 4. Do zadań komisji należy:

  Sprawy związane z inicjowaniem i zgłaszaniem zmian w programach studiów doktoranckich, oraz weryfikacja efektów kształcenia. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji programu kształcenia

Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

 1. przewodniczący: dr hab. inż. Radosław Mania prof.nadzw
  sekretarz: dr inż. Anna Jach

 2. członkowie:
  prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński
  dr hab. inż. Barbara Błażejczyk - Okolewska
  dr hab. inż. Andrzej Kusocki
  dr inż. Jacek Świniarski
  dr inż. Robert Święcik
  Kamil Dudziński( student)


  Do zadań komisji dydaktycznych kierunkowych należy:
 3. Sprawy dotyczące inicjowania i zgłaszania zmian w programach danego kierunku studiów. Nadzorowanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie opiniowania programów kształcenia, zmian w programach oraz weryfikacji efektów kształcenia. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji programu kształcenia, przygotowywanie raportów samooceny do akredytacji kierunkowej. Pomoc przy zbieraniu informacji do raportu samooceny do akredytacji instytucjonalnej.
Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Materiałowa
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Kula
  sekretarz: dr hab. inż. Jacek Sawicki

  członkowie: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
  prof. dr hab. inż. Leszek Klimek
  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Konrad Dybowski
  dr hab. inż. Jacek Grabarczyk
  dr inż. Radomir Atraszkiewicz
 2. dr inż. Łukasz Kołodziejczyk dr inż. Sebastian Miszczak
  Aleksandra Stępień ( studentka)


  Do zadań komisji dydaktycznych kierunkowych należy:
 3. Sprawy dotyczące inicjowania i zgłaszania zmian w programach danego kierunku studiów. Nadzorowanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie opiniowania programów kształcenia, zmian w programach oraz weryfikacji efektów kształcenia. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji programu kształcenia, przygotowywanie raportów samooceny do akredytacji kierunkowej. Pomoc przy zbieraniu informacji do raportu samooceny do akredytacji instytucjonalnej.
Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Automatyka i Robotyka
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
  sekretarz: dr inż. Agnieszka Kobierska

  członkowie:
 2. dr hab. inż. Ryszard Wójcik, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Radosław Mania, prof. nadzw.
  dr inż. Łukasz Frącczak
  dr inż. Paweł Lajmert
  dr inż. Piotr Zawiasa
  Sebastian Dmytryk ( studenta)


  Do zadań komisji dydaktycznych kierunkowych należy:
 3. Sprawy dotyczące inicjowania i zgłaszania zmian w programach danego kierunku studiów. Nadzorowanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie opiniowania programów kształcenia, zmian w programach oraz weryfikacji efektów kształcenia. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji programu kształcenia, przygotowywanie raportów samooceny do akredytacji kierunkowej. Pomoc przy zbieraniu informacji do raportu samooceny do akredytacji instytucjonalnej.
Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Produkcji
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,
  sekretarz: dr inż. Rafał Kaczorowski


 2. członkowie:
 3. prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
  prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
  dr hab. inż. Bogusław Pisarek
  dr inż. Cezary Rapiejko
  dr inż. Ryszard Dębkowski
  dr inż. Grzegorz Malczewski,
  dr Dorota Bartochowska
  Ewa Owczarek ( studentka)  Do zadań komisji dydaktycznych kierunkowych należy:
 4. Sprawy dotyczące inicjowania i zgłaszania zmian w programach danego kierunku studiów. Nadzorowanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie opiniowania programów kształcenia, zmian w programach oraz weryfikacji efektów kształcenia. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji programu kształcenia, przygotowywanie raportów samooceny do akredytacji kierunkowej. Pomoc przy zbieraniu informacji do raportu samooceny do akredytacji instytucjonalnej.

Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Mechatronika
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż.Jan Awrejcewicz,
  sekretarz: dr inż. Dariusz Grzelczyk

  członkowie:
  dr hab. inż. Andrzej Szosland prof. nadzw.
  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Marynowski
  dr hab. inż. Jacek Cink, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Grzegorz Kudra
  dr inż. Grzegorz Wasilewski
  dr inż. Michał Ludwicki
  dr inż. Adam Gołaszewski
  dr inż. Krzysztof Surmiński
  dr Bartłomiej Zagrodny
  Sebastian Brochocki(student)


  Do zadań komisji dydaktycznych kierunkowych należy:
 2. Sprawy dotyczące inicjowania i zgłaszania zmian w programach danego kierunku studiów. Nadzorowanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie opiniowania programów kształcenia, zmian w programach oraz weryfikacji efektów kształcenia. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji programu kształcenia, przygotowywanie raportów samooceny do akredytacji kierunkowej. Pomoc przy zbieraniu informacji do raportu samooceny do akredytacji instytucjonalnej.

Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Energetyka
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
  sekretarz: dr inż. Piotr Jasiński

  członkowie:
 2. prof. dr hab. inż. Dorota Kozanecka
  prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk
  dr hab. inż. Artur Gutkowski
  dr hab. inż. Andrzej Kanicki, prof. nadzw. Wydział Elektryczny
  prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Wydział Elektryczny
  dr inż. Krzysztof Sobczak
  dr inż. Janusz Buchta, Wydział Elektryczny
  dr inż. Tomasz Kotlicki
  dr inż. Roman Sikora
  Damian Kądrowski (student)  Do zadań komisji dydaktycznych kierunkowych należy:
 3. Sprawy dotyczące inicjowania i zgłaszania zmian w programach danego kierunku studiów. Nadzorowanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie opiniowania programów kształcenia, zmian w programach oraz weryfikacji efektów kształcenia. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji programu kształcenia, przygotowywanie raportów samooceny do akredytacji kierunkowej. Pomoc przy zbieraniu informacji do raportu samooceny do akredytacji instytucjonalnej.
Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Transport
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk Wydział Elektryczny
  z-ca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski
  sekretarz: dr inż. Tomasz Szydłowski


  członkowie:
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Czołczyński
  dr hab. inż. Bogdan Warda
  prof. dr hab. inż. Elżbieta Leśniewska- Komęza Wydział Elektryczny
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik Wydział Elektryczny
  dr inż. Mariusz Smoczyński,
  dr inż. Marek Woźniak,
  dr inż. Sławomir Barański, Wydział Elektryczny
  dr inż. Piotr Błaszczyk, Wydział Elektryczny
  dr inż. Dariusz Brodecki,
  Sławomir Błaszyk (student)  Do zadań komisji dydaktycznych kierunkowych należy:
 2. Sprawy dotyczące inicjowania i zgłaszania zmian w programach danego kierunku studiów. Nadzorowanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie opiniowania programów kształcenia, zmian w programach oraz weryfikacji efektów kształcenia. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji programu kształcenia, przygotowywanie raportów samooceny do akredytacji kierunkowej. Pomoc przy zbieraniu informacji do raportu samooceny do akredytacji instytucjonalnej.
Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Kosmiczna
 1. przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk
  sekretarz: dr inż. Damian Batory

  członkowie:
  dr hab. inż. Maciej Karczewski
  dr inż. Damian Obidowski
  dr hab. inż. Maciej Boguń Wydział Elektryczny
  dr hab. inż. Grzegorz Granosik Wydział Elektryczny
  prof. dr hab. inż. Lidia Gębicka Wydział Chemiczny
  dr inż. Radosław Wach Wydział Chemiczny
  dr inż. Rafał Ledzion W-7
  dr hab. inż. Robert Strzała W-7
  Sebastian Dmytryk (student)  Do zadań komisji dydaktycznych kierunkowych należy:
 2. Sprawy dotyczące inicjowania i zgłaszania zmian w programach danego kierunku studiów. Nadzorowanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie opiniowania programów kształcenia, zmian w programach oraz weryfikacji efektów kształcenia. Przygotowanie i nadzorowanie dokumentacji programu kształcenia, przygotowywanie raportów samooceny do akredytacji kierunkowej. Pomoc przy zbieraniu informacji do raportu samooceny do akredytacji instytucjonalnej.
Data wpisu: 2017-01-12