WYDZIAŁ MECHANICZNY

STAŁE KOMISJE WYDZIAŁU MECHANICZNEGO NA KADENCJĘ 2016-2020

A+ / A-


Komisja ds. Nauki i Rozwoju
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
 2. sekretarz: Mariola Karolczak


 3. członkowie: prof. dr hab. inż. Piotr Kula,
 4. prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski,
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,
 6. prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak,
 7. prof.dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,
 8. dr hab. inż. Damian Batory,
 9. prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz,
 10. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,
 11. dr hab. inż. Marcin Gołąbczak (bez prawa głosu)
 12. dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadzw (bez prawa głosu)

Komisja Budżetowa
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
 2. sekretarz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak


 3. członkowie: prof. dr hab. inż. Piotr Kula
  dr hab. inż. Witold Pawłowski prof. nadzw.
  dr hab. inż. Damian Batory
 4. prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak
  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak
  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

Komisja ds. Tytułów Profesorskich i Stopni doktora habilitowanego
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak


 2. członkowie: - prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman
 3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
 4. prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski
 6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki
 7. prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak
 8. prof. dr hab. inż. Piotr Kula
 9. prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski


 10.  

Komisja Nagród i Odznaczeń
 1. przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk
 2. sekretarz:  Mariola Karolczak


 3. członkowie:
  dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Adam Papierski
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
  dr hab. inż. Marcin Gołąbczak 4.  

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów i Stopni Naukowych
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

 2. członkowie:
  prof. dr hab. inż. Maciea Gazicki– Lipman

 3. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski prof. nadzw.

 4. dr hab. inż. Artur Gutkowski

 5. dr hab. inż. Jerzy Mrozowski

 6. dr hab. inż. Andrzej Kosucki

 7. dr hab. inż. Jacek GrabarczykKomisja ds. Wydawniczych
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak

  członkowie:
 2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski
 3. dr inż. Anna Jach

Komisja Likwidacyjna
 1. przewodniczący : dr hab. inż. Andrzej Kosucki
  sekretarz: Marzena Trocińska

 2. członkowie :
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
  dr hab. inż. Konrad Dybowski


Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 1. przewodniczący: dr inż. Małgorzata Sikora


  członkowie:
 2. dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadzw
 3. dr hab. inż. Aleksander Olczyk
 4. dr hab. inż. Radosław Mania, prof. nadzw.,
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Marynowski
  dr inż. Wojciech Stachurski
  dr inż. Dariusz Grzelczyk
  dr inż. Rafał Kaczorowski
  dr inż. Mariusz Smoczyński
  mgr Jolanta Niedzielska
 5. Piotr Walenciak (student)
  Sebastian Dmytryk (student)
  mgr inż. Barbara Kurowska (doktorantka)


 6. .
Wydziałowa Komisja Oceny Jakości Kształcenia
 1. przewodniczący: prof dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik


  członkowie:
 2. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. nadzw.,
  dr inż. Anna Jach
  dr inż. Tomasz Pałczyński
  dr inż. Piotr Zgórniak
  Sebastian Dmytryk (student)
  mgr inż. Paulina Kowalczyk (doktorantka)


 3. .
Komisja Programowa ds. Studiów Doktoranckich
 1. przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Gumienny


 2. członkowie:
 3. dr hab. inż. Artur Gutkowski
  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski prof. nazdzw.
  mgr inż. Paweł Adamski (doktorant)


 4.  

Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

 1. przewodniczący: dr hab. inż. Radosław Mania prof. nadzw.
  sekretarz: dr inż. Anna Jach

 2. sekretarz egzaminu dyplomowego dr inż Łukasz Borkowski dla prac w jednostkach I10, K12, K13, K16

  sekretarz egzaminu dyplomowego dr inż Robert Święcik dla prac w jednostkach I7, I8, K111, K17

  członkowie:
  dr hab. inż. Witold Pawłowski prof. nadzw.
  dr hab. inż. Barbara Błażejczyk - Okolewska
  dr hab. inż. Andrzej Kusocki
  dr inż. Jacek Świniarski
  dr inż. Radosław Michalak
  Kamil Dudziński( student)


Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Materiałowa
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Kula
  sekretarz: dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadzw.

  członkowie: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
  prof. dr hab. inż. Leszek Klimek
  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Konrad Dybowski
  dr hab. inż. Jacek Grabarczyk
  dr inż. Radomir Atraszkiewicz
 2. dr inż. Łukasz Kołodziejczyk
  dr inż. Sebastian Miszczak
  Aleksandra Stępień ( studentka)


Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Automatyka i Robotyka
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
  sekretarz: dr inż. Agnieszka Kobierska

  członkowie:
 2. prof.dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
  dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Radosław Mania, prof. nadzw.
  dr inż. Łukasz Frącczak
  dr inż. Paweł Żak
  dr hab. inż. Grzegorz Kudra
  dr hab. inż. Paweł Olejnik
  dr inż. Bartłomiej Zagrodny
  dr inż. Piotr Zawiasa
  Sebastian Dmytryk ( studenta)
Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Produkcji
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,
  sekretarz: dr inż. Rafał Kaczorowski


 2. członkowie:
 3. prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
  dr hab. inż. Marcin Gołąbczak
  dr hab. inż. Bogusław Pisarek
  dr inż. Cezary Rapiejko
  dr inż. Ryszard Dębkowski
  dr Dorota Bartochowska
  Justyna Wiktor( studentka)Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Mechatronika
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz,
  sekretarz: dr inż. Dariusz Grzelczyk

  członkowie:

  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Marynowski
  dr. inż. Łukasz Stawiński
  dr hab. inż. Grzegorz Kudra
  dr inż. Grzegorz Wasilewski
  dr inż. Michał Ludwicki
  dr inż. Adam Gołaszewski
  dr inż. Krzysztof Surmiński
  dr Bartłomiej Zagrodny
  Sebastian Brochocki (student)


Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Energetyka
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
  zastępca przewodniczącego: dr hab inż Andrzej Kanicki, prof. nadzw.
  sekretarz: dr inż. Piotr Jasiński

  członkowie:
 2. prof. dr hab. inż. Elżbieta Leśniewska - Komęza (W-2)
  dr hab. inż. Artur Gutkowski
  prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski (W-2)
  dr hab inż. Aleksandra Olczyka
  dr inż. Krzysztof Sobczak
  dr inż. Jakub Łagodziński
  dr inż. Janusz Buchta, (W-2)
  dr inż. Tomasz Kotlicki (W-2)
  dr inż. Mariusz Pawlak (W-2)
  Mariusz Szymankiewicz (student W-2)
  Damian Kądrowski (student)Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Transport
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk (W-2)
  z-ca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski
  sekretarz: dr inż. Tomasz Szydłowski


  członkowie:
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Czołczyński
  prof. dr hab. inż. Piotr Borowski (W-2)
  prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta (W-2),
  dr hab. inż. Krzysztof Pacholski prof. nadzw (W-2),
  dr hab. inż. Bogdan Warda
  dr inż. Mariusz Smoczyński,
  dr inż. Marek Woźniak,
  dr inż. Sławomir Barański, (W-2)
  dr inż. Piotr Błaszczyk, (W-2)
  Marta Dudziak (studentka)
  Sławomir Błaszyk (student)Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Kosmiczna
 1. przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk
  sekretarz: dr hab inż. Maciej Boguń

  członkowie:
  dr. inż. Maciej Karczewski
  dr inż. Damian Obidowski
  dr hab inż Damian Batory,
  dr hab. inż. Grzegorz Granosik W-2
  prof. dr hab. inż. Lidia Gębicka W-3
  dr inż. Radosław Wach W-3
  dr inż. Rafał Ledzion W-7
  dr hab. inż. Robert Strzała W-7
  Zuzanna Janduła (studentka)Komisja Stypendialno-grantową z Funduszu Młodych Naukowców Wydziału Mechanicznego
 1. przewodniczący: prof dr hab. inż. Piotr Niedzielski
  członkowie: dr hab. inż. Grzegorz Gumienny
  prof dr hab inż Jan Awrajcewicz
  dr hab inż Artur Gutkowski
  prof dr hab inż Hieronim Szymanowski
  mgr inż. Barbara Kurowska (doktorantka)
  oraz przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym :
  dr hab. inż. Jacek Sawicki
  prof. nadzw dr hab inż. Marcin Gołąbczak
Data wpisu: 2017-12-19