WYDZIAŁ MECHANICZNY

Jednostki Organizacyjne

A+ / A-


Instytut Inżynierii Materiałowej
 1. Sekretariat Instytutu

 2. tel: +48 42 631 30 30
 3. e-mial:inzynieria.materialowa@info.p.lodz.pl
 4. http://iim.p.lodz.pl/
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
 1. Sekretariat Instytutu
 2. tel. +48 42 631 24 17
 3. tel. +48 42 631 22 99
 4. fax +48 42 636 57 26
 5. e-mail: i-8@adm.p.lodz.pl

 6. https://ioitbm.p.lodz.pl
Instytut Maszyn Przepływowych
 1. Sekretariat Instytutu
 2. tel. +48 42 631 23 64
 3. fax. +48 42 631 24 78
 4. e-mail:i-10@adm.p.lodz.pl
 5. http://www.imp.p.lodz.pl
Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
 1. Sekretariat Katedry
 2. tel. +48 42 631 23 93
 3. e-mail: k-111@adm.p.lodz.pl
 4. http://pojazdy.p.lodz.pl/

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
 1. Sekretariat Katedry
 2. tel. +48 42 631 22 14
 3. Fax +48 42 631 24 28
 4. e-mail: k-12@adm.p.lodz.pl
 5. http://www.kwm.p.lodz.pl
Katedra Dynamiki Maszyn
 1. Sekretariat Katedry
 2. tel.: +48 42 631 22 31
 3. tel. +48 42 631 24 30
 4. Fax: +48 42 631 27 02

 5. e-mail: k-13@adm.p.lodz.pl
 6. http://www.kdm.p.lodz.pl/index.html
Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki
 1. Sekretariat Katerdy
 2. tel. + 48 42 631 22 25
 3. k16@info.p.lodz.pl
 4. http://abm.p.lodz.pl
Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji
 1. Sekretariat Katedry
 2. tel. + 48 42 631 22 75
 3. fax. + 48 42 636 51 05
 4. e-mail: agata.golnik@p.lodz.pl
 5. http://www.k17.p.lodz.pl/index.php
Data wpisu: 2017-08-25