Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

Wydziałowa Rada Samorządu

fb

Uwaga !! Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie,

zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania. W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich

student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

Ocena wyróżniająca dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Szanowni Państwo

Niezmiernie miło mi zakomunikować o wyróżniającej ocenie kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. MiBM prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej to już drugi kierunek z tak wysoką oceną.

Dotychczas ocenę wyróżniająca posiadała tylko Inżynieria Materiałowa. Gratuluje i dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu !

Dziekan Wydziału Mechanicznego

więcej

2018-06-18

"3rd joint seminar on non-linear and adaptive dynamical systems",

 

Zakład Technologii Inteligentnych (IPPT PAN) zaprasza na wspólne seminarium z Katedrą Dynamiki Maszyn Politechniki Łódzkiej

"3rd joint seminar on non-linear and adaptive dynamical systems",

które odbędzie się  w piątek, 22 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w Sali Rady Naukowej im. I. Maleckiego (IPPT PAN).

Szczegółowy plan seminarium w załączniku.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
dr hab. inż. Przemysław Perlikowski, prof. PŁ

więcej

 

2018-06-06

XIV Letnie Praktyki Badawcze

Nudzą Cię schematy proponowanych praktyk? Weź udział w XIV Letnich Praktykach Badawczych!

Praktyki dotyczące zagadnień z zakresu matematyki - pobierz pdf

Praktyki dotyczące zagadnień z zakresu ekonomi - pobierz pdf

 

2018-06-05

Punkty z matury a wybór kierunku studiów

Każdy maturzysta właśnie teraz, po egzaminach, intensywnie zastanawia się nad dalszą ścieżką kształcenia i szuka informacji o kierunkach studiów na stronach uczelni. Podpowiadamy, jak wybierać i na co zwracać uwagę aplikując na jedyne studia techniczne w Łodzi.

więcej

Nowe kierunki studiów w rekrutacji na PŁ

W roku akademickim 2018/19 Politechnika Łódzka planuje uruchomienie kilku nowych kierunków studiów, na które można już aplikować w trwającej rekrutacji.

więcej

2018-05-15

Dodatkowy termin rekrutacji w czerwcu na praktyki Erasmus+.

Chcesz wyjechać na praktyki zagraniczne Erasmus+ w okresie wakacyjnym? Dla osób, które jeszcze nie zdążyły znaleźć miejsca praktyk, ogłaszamy kolejny termin rekrutacji w czerwcu!

więcej

2018-04-23

13 Międzynarodowe Sympozjum */SYMKOM 2018 IMP^2/

Szanowni Państwo, w związku z organizacją 13 Międzynarodowego Sympozjum */SYMKOM 2018 IMP^2 /* w dniach 18-20 października br., zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Gwarantujemy:

·udział w międzynarodowym sympozjum prowadzonym w języku angielskim,

·udział w wykładach proszonych naukowców z renomowanych uczelni zagranicznych,

·kontakt z naukowcami prowadzącymi innowacyjne badania naukowe,

·możliwość zapoznania się tendencjami rozwojowymi w przemyśle energetycznym.

Każdy uczestnik ma możliwość publikacji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopiśmie naukowym indeksowanym w bazie SCOPUS(12 lub 11 pkt. wg MNiSW).

więcej

2018-04-18

Rekrutacja na studia doktoranckie w ramach konkursu POWER.

Zapraszamy Państwa do rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym, dofinansowane ze środków NCBiR w ramach konkursu POWER o nazwie Wdrożeniowa Szkoła Doktorancka.

 

więcej
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2018-05-08

Rozstrzygnięto konkurs o nagrody JM Rektora PŁ.

Laureatemkonkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej został mgr inż. Dominik Banat z Wydziału Mechanicznego. Otrzymał on nagrodę w wysokości 10 000 PLN.

 

Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2017 roku przyznana została prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Jóźwikowi oraz prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Kozaneckiemu z Wydziału Mechanicznego. Wartość nagrody to 40 000PLN.

 

W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań w 2017 roku laureatem został prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak z Wydziału Mechanicznego. Otrzymał on 25 000 PLN.

Gratulujemy

2018-04-12

Laureaci konkursu Łódzkie Eureka za rok 2018.

 

Laureaci konkursu Łódzkie Eureka za rok 2018., w kategorii technika zdobyli :

1. Zespół GUST - Projekt mikroturbiny wiatrowej przeznaczonej dla terenów zurbanizowanych.

2. Zespół Iron Warriors - Projekt super oszczędnego pojazdu Eco Arrow 3.0,

więcej

Komunikaty dziekanatu

2018-06-06

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów

  Dyżury Wydziałowej Rady Studentów : pobierz grafik pdf

 

2018-05-29

Uwaga Studenci !!!

 

Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania.

 

W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej

 

 

Studencie

 

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

.
.
.
więcej więcej