Wydziałowa Rada Samorządu

fb

Wirtualny Kampus

wicamp

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2017-10-20

Zaproszenie dla pracowników Wydziału Mechanicznego

Serdecznie zapraszamy pracowników Wydziału Mechanicznego na spotkanie z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytującym kierunek transport. Spotkanie odbędzie się w piątek 27.10.2017 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W-2, budynek A10 na parterze

więcej

2017-10-20

Zaproszenie dla studentów kierunku transport.

Serdecznie zapraszamy studentów kierunku transport na spotkanie z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytującym w/w kierunek. Spotkanie odbędzie się w piątek 27.10.2017 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W-2, budynek A10 na parterze

więcej

2017-10-19

Zaproszenie dla pracowników Wydziału Mechanicznego

Serdecznie zapraszamy pracowników Wydziału Mechanicznego na spotkanie z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytującym kierunek energetyka.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 26.10.2017 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W-2, budynek A10 na parterze.

więcej

2017-10-19

Zaproszenie dla studentów kierunku energetyka.

Serdecznie zapraszamy studentów kierunku energetyka na spotkanie z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytującym w/w kierunek. Spotkanie odbędzie się w czwartek 26.10.2017 r. o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W-2, budynek A10 na parterze

więcej

2017-10-05

Dyskusja o cyfrowej przyszłości podczas "Igrzysk Wolności".

„RE:wolucja / Cyfrowa rzeczywistość” - to tytuł tegoroczne edycji "Igrzysk Wolności", które odbędą się między 19 a 21 października w Łodzi. Impreza jest okazją do spotkania ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei. Wśród prelegentów znajdą się także eksperci z naszego Wydziału: prof . dr hab inż Piotr Kula, dr inż. Grzegorz Liśkiewicz.

więcej

2017-09-29

Oferta stypendialna firmy DAAD

Studia, kurs języka, a może pobyt badawczy w Niemczech? O większość stypendiów DAAD można ubiegać się tylko raz w roku, dlatego warto na czas przygotować wniosek.

więcej

2017-09-26

Stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów.

Rruszyła kolejna VII edycja stypendium naukowego miasta Łodzi, o które mogą się ubiegać studenci I roku studiów stacjonarnych, oraz doktoranci podejmujący badania w kluczowych dla rozwoju miasta obszarach mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi.  więcej

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2017-07-28

Dr. inż. Piotr Brzeski z Katedry Dynamiki Maszyn laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

18 lipca ogłoszono listę laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2016. Wśród laureatów jest Dr inż. Piotr Brzeski z Katedry Dynamiki Maszyn Politechniki Łódzkiej. Jego praca doktorska zatytułowana "Transfer energii w układach sprzężonych oscylatorów" powstała pod opieką dr hab. inż. Przemysława Perlikowskiego, prof. PŁ.

 

więcej

2017-07-13

Premiera nowego bolidu słonecznego z PŁ

Zespół Lodz Solar Team skonstruował nowy pojazd - EAGLE TWO, który zaprezentował w piątek, 14 lipca. To już drugi bolid napędzany energią słoneczną, zbudowany przez studentów Politechniki Łódzkiej.

więcej

2017-07-11

Sukces młodych konstruktorów turbiny wiatrowej z PŁ

Zespół GUST (Generative Urban Small Turbine) - studenci Politechniki Łódzkiej powtórzyli ubiegłoroczny sukces. Wygrali, po raz kolejny, międzynarodowy konkurs turbin wiatrowych w Holandii. Ich rozwiązania konstrukcyjne mogą pomóc w realizacji wykorzystania energii wiatru na obszarze zurbanizowanym, na terenie kraju.

2017-07-03

Innowacyjna technologia modyfikacji implantów kostnych z PŁ nagrodzona .

 

 

 

więcej

2017-07-03

Pięć wynalazków z PŁ nagrodzonych medalami.

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 zaprezentowali pięć rozwiązań i wszystkie zostały nagrodzone. Wynalazcy odebrali trzy złote i dwa srebrne medale.

więcej

Komunikaty dziekanatu

2017-10-20

Odbiór decyzji – stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

WAŻNE ! Student może otrzymać wypłatę stypendium dopiero po odbiorze decyzji stypendialnej.

W związku z tym po decyzje STUDENCI zgłaszają się do dziekanatu, pokój 209 w dniach 23.10- 3.11.2017 r. aby było możliwym wprowadzić dane do systemu finansowego.

 

Decyzje odebrane po tym terminie będą skutkowały wypłatą w miesiącu późniejszym.

 

2017-10-18

Dotyczy - stypendia doktoranckie

Doktoranci (wszystkie lata, z wyjątkiem uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy”), którzy ubiegali się o stypendia doktoranckie odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209.

 

Uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy” o odbiorze decyzji Wydział powiadomi w terminie późniejszym, po podpisaniu umowy Ministerstwo-Uczelnia.

Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

 

2017-10-18

Dotyczy - elektronicznych legitymacji

W celu przedłużenia elektronicznej legitymacji studenckiej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie ubezpieczenia.

 

2017-10-02

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów : pobierz grafik pdf

 

2017-10-01

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia .

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał zwrócić do dziekanatu (pok. 210).

Niedopełnienie obowiązku przedłożenia ww. Orzeczenia może być podstawą do skreślenia z listy studentów z powodu braku postępów w nauce.

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2017-09-28

Odbiór legitymacji studenckich

Aby odebrać legitymację należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty za legitymację oraz wydrukowane potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.

2017-09-28

Ubezpieczenia NNW OC

Informacje dotyczące oferty ubezpieczenia NNW OC na rok akademicki 2017/18 - pobierz pdf

Wzór certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie - pobierz pdf

 

 Uzupełniające informacje na stronie Fundacji PŁ: http://fundacja.p.lodz.pl/

 

2017-09-20

Procedury wydawania haseł

Procedury wydawania haseł dostępu przez Centrum E-Learningu PŁ w roku akademickim 2017/2018.

 

więcej

Studencie

 

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

.
.
.
więcej więcej