Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Studia Łódź
Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

Wydziałowa Rada Samorządu

fb

Uwaga !! Kandydaci przyjęci na studia na Wydziale Mechanicznym PŁ nie muszą potwierdzać podjęcia studiów .

Uwaga !! Kandydaci przyjęci na studia na Wydziale Mechanicznym PŁ nie muszą potwierdzać podjęcia studiów .

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2018-07-31

szkola

Konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za prace dyplomowe

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej ogłosił ogólnopolski konkurs o Nagrodę Naukową za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej, obronioną w roku akademickim 2017/2018 (zarówno dla prac dyplomowych studiów I-go jak i II-go stopnia).

Termin składania prac do 30 października 2018 r.

więcej

2018-07-26/p>

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019

Wydział Mechaniczny - wszystkie kierunki : pobierz pdf

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego - kierunek : Mechanika i budowa maszyn pobierz pdf

 

2018-07-19

VII edycja konkursu o stypednia z Własnego Funduszu Stypendialnego PŁ na rok akademicki 2018/2019

VII edycja konkursu o stypednia dla doktorantów z państw nienależących do Uni Europejskiej oraz uczestników Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej PŁ z Własnego Funduszu Stypendialnego PŁ na rok akademicki 2018/2019.

Podania o stypendium należy złożyć do dnia 31.08.2018 r. do Działu Nauki Politechniki Łódzkiej.

więcej

2018-07-19/p>

Airbus Helicopters Polska, poszukuje kandydatów na stanowiska :

Engineering Data Analyst pobierz pdf

Project / System Engineer pobierz pdf

Rationalization specialist for electrical components pobierz pdf

Designer pobierz pdf

 

2018-07-19

Trwa rekrutacja na studia II stopnia

Politechnika Łódzka prowadzi letni nabór na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 na 23 kierunki, z czego na 5 również w języku angielskim. Można też aplikować na studia niestacjonarne, na które przygotrowane jest 525 miejsc.

Dokładna lista kierunków oraz limity przyjęć na każdy z nich, dostępna jest w zakładce na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl/pl/lista-kierunkow.

więcej

2018-07-06

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów

Studencie, Doktorancie,

Termin składania wniosków o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/19 trwa do dnia 19.09.2018 r. do godziny 14.00. Wnioski przyjmuje dziekanat w pokoju 209.

Wszystkie dostępne informacje i wnioski są dostępne na stronie Ministerstwa www.nauka.gov.pl

więcej

Ocena wyróżniająca dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Szanowni Państwo

Niezmiernie miło mi zakomunikować o wyróżniającej ocenie kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. MiBM prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej to już drugi kierunek z tak wysoką oceną.

Dotychczas ocenę wyróżniająca posiadała tylko Inżynieria Materiałowa. Gratuluje i dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu !

Dziekan Wydziału Mechanicznego

więcej

2018-07-02

Kolejne sukcesy na koncie studentów PŁ

W ostatnich miesiącach studenci Politechniki Łódzkiej stawali na podium i odbierali nagrody w kilku dużych międzynarodowych konkursach. Są to grupy pasjonatów z różnych kierunków studiów, dlatego tym bardziej nam miło prezentować ich osiągnięcia.

więcej

 

2018-06-22

Stwórz przyszłość z ABB

Zgłoś się do Konkursu o Nagrodę ABB. Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:

Elektroenergetyka, Automatyka i diagnostyka przemysłowa, Energoelektronika, Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania, Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie, Technologie i systemy informatyczne, Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych.

 

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu.

więcej

 

2018-06-18

Studia Doktoranckie

Serdecznie zapraszamy Państwa na Studia Doktoranckie w dyscyplinach:

– Mechanika

– Budowa i Eksploatacja Maszyn

– Inżynieria Materiałowa

więcej

 

2018-06-05

Punkty z matury a wybór kierunku studiów

Każdy maturzysta właśnie teraz, po egzaminach, intensywnie zastanawia się nad dalszą ścieżką kształcenia i szuka informacji o kierunkach studiów na stronach uczelni. Podpowiadamy, jak wybierać i na co zwracać uwagę aplikując na jedyne studia techniczne w Łodzi.

więcej

Nowe kierunki studiów w rekrutacji na PŁ

W roku akademickim 2018/19 Politechnika Łódzka planuje uruchomienie kilku nowych kierunków studiów, na które można już aplikować w trwającej rekrutacji.

więcej

2018-04-18

Rekrutacja na studia doktoranckie w ramach konkursu POWER.

Zapraszamy Państwa do rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym, dofinansowane ze środków NCBiR w ramach konkursu POWER o nazwie Wdrożeniowa Szkoła Doktorancka.

 

więcej
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2018-05-08

Rozstrzygnięto konkurs o nagrody JM Rektora PŁ.

Laureatemkonkursu o nagrodę dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej został mgr inż. Dominik Banat z Wydziału Mechanicznego. Otrzymał on nagrodę w wysokości 10 000 PLN.

 

Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2017 roku przyznana została prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Jóźwikowi oraz prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Kozaneckiemu z Wydziału Mechanicznego. Wartość nagrody to 40 000PLN.

 

W konkursie o nagrodę za najwyższą liczbę cytowań w 2017 roku laureatem został prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak z Wydziału Mechanicznego. Otrzymał on 25 000 PLN.

Gratulujemy

2018-04-12

Laureaci konkursu Łódzkie Eureka za rok 2018.

 

Laureaci konkursu Łódzkie Eureka za rok 2018., w kategorii technika zdobyli :

1. Zespół GUST - Projekt mikroturbiny wiatrowej przeznaczonej dla terenów zurbanizowanych.

2. Zespół Iron Warriors - Projekt super oszczędnego pojazdu Eco Arrow 3.0,

więcej

Komunikaty dziekanatu

2018-08-06

W DNIACH 06-29 sierpnia 2018 POKÓJ 215 NIECZYNNY- urlop

Dokumenty na egzamin dyplomowy będą przyjmowane od dnia 30.08.2018 (czwartek) Sprawy proszę kierować do pokoju 210 .

 

2018-07-26

Kandydaci przyjęci na studia na Wydziale Mechanicznym PŁ nie muszą potwierdzać podjęcia studiów .

 

2018-07-03

W miesiącach lipiec i sierpień 2018 r. Dziekanat będzie czynny do godziny 15:00.

 

2018-06-22

Uwaga !!

W miesiącach lipiec i sierpień 2018 r. Dziekanat w godzinach 15:00-17:00 (czwartek) będzie nieczynny.

 

2018-05-29

Uwaga Studenci !!!

 

Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania.

 

W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej

 

 

Studencie

 

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

.
.
.
więcej więcej