Kim jesteś?

Dokonaj wyboru, aby dopasować treści w serwisie

Wyczyść filtr
Wydziałowa Rada Studentów

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Wydarzenia specjalne

A+ / A-

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego 1945-2019.

W dniu 20 września 2019 r odbyło się uroczyste ostatnie posiedzenie Rady Wydziału. Podczas tego posiedzenia dziekan prof. T. Kubiak poinformował o wybiciu medalu pamiątkowego, przybliżył powód jego wydania oraz zaproponował głosowanie nad Uchwałą dotyczącą ustanowienia medalu pamiątkowego Rady Wydziału Mechanicznego o następującej treści: Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej wyraża ogromne uznanie i wdzięczność dla członków wszystkich Rad Wydziału Mechanicznego wybieranych i ustanawianych w latach 1945-2016 za ich działalność, której efektem był i jest systematyczny rozwój wydziału, rozwój kadry, wkład w naukę polską i światową, budowanie programów studiów i dbanie o wykształcenie pokoleń absolwentów, a także harmonijne współżycie społeczności akademickiej oparte na wzajemnym szacunku, tolerancji, odrębności myśli i zdania każdego z jej członków oraz merytorycznej dyskusji bazującej na argumentach. W podziękowaniu za to wszystko, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu dwudziestym września 2019 roku, ustanawia pamiątkowy medal, na którym widnieje napis „Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej 1945-2019” i nadaje ten medal wszystkim członkom Wysokiej Rady od początku jej istnienia.

foto

20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r
20.09.2019r

Wydział Mechaniczny