WYDZIAŁ MECHANICZNY

Formularze podań

A+ / A-

 Nowa procedura obniżenia opłat dla cudzoziemców
Zgoda na udział w zdalnym egzaminie dyplomowym
  1. W związku z Komunikatem Nr 18/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z 16 października 2020 r., obrony odbywają się wyłącznie w formie zdalnej. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego online, konieczne jest przesłanie skanu oświadczenia z własnoręcznym podpisem, najpóźniej 48h przed egzaminem.

    Zgoda na udział w zdalnym egzaminie dyplomowym.

     
Oświadczenia przystępującego do egzaminu
Oświadczenia przystępującego do zajęć
Utrzymanie statusu rejestracji
Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką
Wniosek o skreślenie z powodu rezygnacji
Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania i zameldowania
Podanie o przedłużenie terminu pracy dyplomowej oraz powtarzanie sem. dyplomowego
Zwrotu nadpłaty
Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej
Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta
Pierwsza strona pracy dyplomowej - inżynierska
Pierwsza strona pracy dyplomowej - magisterska
Protokół hospitacji systemowej zajęć dydaktycznych

Data wpisu 12.02.2021r