WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU DLA STUDENTÓW

A+ / A-

2016-10-14

Godziny przyjęć Dziekan dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego zostały przełożone z środy 19.10.2016 r. na wtorek 18.10.2016 r.

 

2016-10-13

Ogłaszamy nabór do zespołu studenckiego GUST

 

Zespół studencki GUST (Generative Urban Small wind Turbine) tworzący turbinę wiatrową na międzynarodowy konkurs International Small Wind Turbine Contest 2017 w Leeuwarden w Holandii, ogłasza nabór. Ich turbina wygrała zeszłą edycję. Do kolejnej, potrzebują nowych ochotników chcących sprawdzić się w zakresie: AERODYNAMIKI - AUTOMATYKI - MECHANIKI - ELEKTROENERGETYKI - PR.

 

więcej

2016-10-12

Szkolenie z prawa w szkolnictwie wyższym

Studia stacjonarne II stopnia semestr 1 rok akad. 2016/17 semestr zimowy.

Szkolenie z prawa w szkolnictwie wyższym odbędzie się dn. 18.10.2016r. (wtorek) godz. 12:10 aud. 1M01, budynek A22 (czas szkolenie 1 godzina lekcyjna)

Obecność obowiązkowa .

 

2016-10-12

Bony edukacyjne na naukę języka angielskiego fundowane przez P&G

 

Informujemy o możliwości uzyskania bonów edukacyjnych na naukę języka angielskiego fundowanych przez P&G w ramach programu stypendialnego Młodzi w Łodzi.

 

Rekrutacja trwa tylko do najbliższego poniedziałku 17 października!

więcej

2016-10-11

szkola

Zapisy na kursy językowe Erasmus+

 

Kursy Erasmus+ podniosą Twoje kompetencje językowe i przygotują Cię do egzaminu, którego wynik jest brany pod uwagę przy kwalifikacji na wyjazd na studia lub praktykę Erasmus+.

Pamiętaj, że wszyscy kandydaci na wyjazd Erasmus+ są zobowiązani do udokumentowania znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej lub praktyki.

Proponowane języki: angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki .

Liczba godzin kursu: 45

Odpłatność: 100 zł (w tej cenie także egzamin językowy) do dnia 20 października 2016.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 24 października o godz. 18 w sali L36 Centrum Językowego PŁ.

Na spotkaniu zostaną ustalone terminy zajęć.

Płatności na konto Politechniki Łódzkiej: 92 1240 3028 1111 0010 5742 1480 tytułem: kurs języka ... (nazwa języka) Erasmus

Dowody wpłaty należy przedstawić lektorowi na pierwszych zajęciach.

Zapisy na stronie: http://cj.p.lodz.pl/

 

2016-10-10

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

 

Trwa XIX edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem programów z rodziny Statistica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Pula nagród pieniężnych dla zwycięzców wynosi 10 tys. zł. Przewidziane są również nagrody dla wydziałów, na których zostały one obronione.

Zachęcamy do zgłaszania prac i dołączenia do tej grupy. Na kolejne prace czekamy do 7 listopada br.

Bliższe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

2016-10-07

Dyżury WRS i WKS

Grafik dyżurów przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Dyżury odbywają się w pokoju WRS na V piętrze w budynku A-22 ( 1M nad dziekanatem).

więcej

 

2016-10-05

Konkurs o dwa stypendia dla studentów studiów II i III stopnia

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym konkursu . - pobierz list

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 października 2016 r.

 

2016-09-29

Uwaga studenci wyższych lat

Studenci wyższych lat (oprócz pierwszego roku studiów-nowo przyjętych) oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia przynoszą od dnia 12.10.2016r. – przy przedłużaniu legitymacji na następny rok akademicki.

2016-09-27

Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich rozpocznie się 12 października br.

 

2016-09-26

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia - pobierz

Lista podmiotów które zostały wybrane do realizacji usług – wykonywanie badań uczniów w 2016 roku - pobierz

Dodatkowa lista placówek - pobierz

 

2016-09-15

Studenci pierwszego roku - odbiór elektronicznej legitymacji studenckiej.

 

W celu odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej należy zgłosić się do pokoju 210 z dowodem wpłaty za legitymację - opłata  17 zł na indywidualne konto bankowe studenta  (nr konta podany w Decyzji o przyjęciu na studia), kopią dowodu wpłaty za ubezpieczenie OC NNW oraz podpisanym oświadczeniem  o wyrażeniu zgody na przystąpienie do zbiorowego ubezpieczenia OC NNW.


Osoby ubezpieczone we własnym zakresie zobowiązane są przedstawić posiadaną  polisę.


Studenci przyjęci w I etapie rekrutacji mogą zgłaszać się w celu odbioru legitymacji od 26 września.
Studenci przyjęci w II etapie, zostaną poinformowani o terminie odbioru (informacja pojawi się na stronie).

 

2016-09-05

Prodziekan Ds. Studiów Niestacjonarnych i Doktoranckich Dr hab. inż. Grzegorz Gumienny

Godziny przyjęć:

Środa 12:00-14:00

2016-06-29

Wnioski o stypendia socjalne

Studenci będą mogli złożyć pierwsze wnioski o stypendia socjalne od miesiąca września w Biurze Wydziałowej Rady Studentów, ewentualnie w dziekanacie. W terminach należy uwzględnić możliwość rozpatrzenia złożonych wniosków w ciągu miesiąca od ich złożenia dlatego szczegółowe terminy wrześniowe zostaną podane do wiadomości Studentom pod koniec sierpnia br. żeby było możliwym zorganizowanie posiedzenia Komisji Stypendialnej. Pozostałe terminy podane zostały w Komunikacie Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 25.05.2016 r. Wszystkie informacje (regulaminy, terminy, komunikaty, wzory wniosków) dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie p.lodz.pl w zakładce STUDENCI-POMOC MATERIALNA. Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI.

2016-04-22

Zmiana godzin pracy Dziekanatu

Uprzejmię informujemy, iż uleg zmianie dzień w który Dziakanat jest zamknięty - z środy na piątek.

Poniżej obowiązujące godziny pracy Dziekanatu.

Poniedziałek 11.00-14.00, Wtorek 11.00-14.00, Środa 11.00-14.00, Czwartek 11.00-14.00, Piątek nieczynne

Dodatkowo studia niestacjonarne : Czwartek 15.00-17.00, Sobota zjazdowa 10.00-13.00.

 

2015-12-10

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

2014-10-01

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

2014-09-22

Jak uzyskać pomoc materialną - przewodnik dla studentów

więcej

2014-09-15

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

 

Komunikat w sprawie zasad pobierania opłat

więcej

Komunikat w sprawie obliczania obniżonych opłat

więcej