Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

A+ / A-

2017-11-16

Odbiór decyzji – stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

 

Doktoranci, którzy składali wnioski o stypendia rektora odbierają obowiązkowo decyzje stypendialne w dziekanacie, pokój 209 w dniach 20.11-23.11.2017 r. Sprawę proszę potraktować jako pilną.


 

2016-12-02

Decyzje stypendium rektora i projakościowe dla doktorantów

Doktorantom, którzy składali wnioski o stypendia Rektora i projakościowe decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium zostaną wysłane listownie na adres zamieszkania.

Wypłata stypendium projakościowego 1.12.2016 r. ( z wyrównaniem za październik, listopad)

Wypłata stypendium Rektora 14.12.2016 r. ( z wyrównaniem za październik, listopad)

2016-11-08

Doktoranci I roku,

którzy ubiegali się o stypendia Rektora odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów

WAŻNE ! Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu. Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu. Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

2016-11-08

Doktoranci wyższych lat,

którzy ubiegają się o stypendia Rektora i z dotacji podmiotowej

Przyznanie stypendiów zostaje przesunięte do dnia 4.12.2016 r. ze względu na zebranie wszystkich brakujących dokumentów od Doktorantów i możliwość ustalenia rankingu dla wydziału i wystawienie decyzji administracyjnych przez Pana Rektora.

2016-09-26

WAŻNE

 

Doktoranci, którzy ubiegają się o stypendia doktoranckie i TYLKO projakościowe składają wnioski u Członka Wydziałowej Komisji Doktoranckiej,
mgr inż. Krzysztofa Macikowskiego w  Katedrze Pojazdów Podstaw Budowy Maszyn (przy sekretariacie, białe przeszklone drzwi, PUKAĆ) w dniach:
poniedziałek/środa/piątek w godzianach 10.00-12.00
Stypendia doktoranckie do dnia 12.10.2016 r.
Stypendia projakościowe do dnia 5.10.2016 r
.


Doktoranci, którzy ubiegają się o stypendia Rektora i projakościowe (JEDNOCZEŚNIE DWA STYPENDIA) składają wnioski w DZIEKANACIE, pokój 209
poniedziałek-czwartek 11.00-14.00
Stypendium Rektora łącznie z projakościowym
do dnia 5.10.2016 r.

 

 

2016-09-11

Doktorancie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się na stronie p.lodz.pl DOKTORANCI - POMOC MATERIALNA. Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI.