Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU DLA DOKTORANTÓW

A+ / A-

2017-05-26

Szanowni Państwo

 

Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i lat studiów w dniu 2 czerwca br., od godziny 12:00 - w ramach obchodów "Juwenalia 2017”

 

2017-05-19

Szanowni Doktoranci

pragnę poinformować, że pisemny egzamin z języka angielskiego odbędzie się w dniu 2.06.2017 r. o godzinie 17.00 w budynku IFE. Podany termin jest terminem obligatoryjnym dla wszystkich studentów 6 semestru studiów doktoranckich oraz dla tych z Państwa, którzy w najbliższym czasie chcą przystąpić do egzaminów w przewodzie doktorskim. Ponieważ abstrakt jest częścią składową egzaminu pisemnego, wszystkie osoby przystępujące do egzaminu mają obowiązek przynieść na egzamin wydrukowany abstrakt napisany w języku angielskim, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie kursu: Elżbieta Krawczyk - Doktoranci Wydziału Mechanicznego PŁ: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=61, na platformie WIKAMP.

Osoby, które z powodu choroby (zwolnienie lekarskie) lub usprawiedliwionych przyczyn losowych nie będą mogły przystąpić do egzaminu w ww. terminie oraz osoby, które nie uzyskają wystarczającej liczby punktów zaliczającej egzamin pisemny w pierwszym terminie, przestępują do egzaminu w dniu 9.06.2017 r. o godzinie 17.00, budynek IFE. Jednocześnie, zwracam się z prośbą do wszystkich Państwa, którzy kwalifikują się do zwolnienia z egzaminu z języka obcego: https://goo.gl/1TJBfm o kontakt mailowy: elzbieta.krawczyk@p.lodz.pl do dnia 26.05. 2017 r

Z poważaniem Elżbieta Krawczyk Egzaminator

2017-03-30

Dotyczy doktorantów którzy będą ubiegali się o przedłużenie studiów

 

Doktoranci, którzy będą ubiegali się o przedłużenie studiów obowiązani są składać wnioski według opracowanych wzorów zamieszczonych w zakładce:

DLA DOKTORANTÓW – FORMULARZE DO POBRANIA – PRZEDŁUŻENIE STUDIÓW .

2017-03-08

Badania okresowe doktorantów 1 i 3 roku studiów

 

Doktoranci zobowiązani są odebrać skierowania na badania w dziekanacie, pok.210

Otrzymane po badaniach okresowych orzeczenie lekarskie należy zwrócić do dziekanatu (pok. 210) obowiązkowo do dnia 31.05.2017.

W przypadku niedopełnienia obowiązku przedłożenia ww. orzeczenia w wyznaczonym terminie doktorant nie zostaje dopuszczony do zajęć, co może być podstawą do skreślenia z listy uczestników studiów

Podstawa prawna: komunikat prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

2017-01-17

Doktoranci Wydziału Mechanicznego,

w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do mnie drogą mailową, pragnę poinformować studentów trzeciego roku studiów doktoranckich, że egzamin z języka obcego odbędzie się pod koniec 6 semestru studiów, zgodnie z programem studiów doktoranckich.

Na początku semestru lato 2016/2017 zaproszę Państwa na spotkanie, w trakcie którego omówię format i poziom egzaminu pisemnego, wymagania dotyczące pisania abstraktu, oraz przygotowania prezentacji; przedstawię ofertę kursu języka angielskiego przygotowującego do egzaminu, a także zaproponuję terminy egzaminu pisemnego.
W trakcie spotkania będą mieli Państwo okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania dotyczące egzaminu oraz zasad zwalniających studentów studiów doktoranckich z egzaminu z języka obcego.
O terminie spotkania będą Państwo poinformowani drogą mailową.
Jednocześnie przypominam, że na podstawie stosownego rozporządzenia, wszyscy pracownicy oraz studenci PŁ są zobowiązani posługiwać się pocztą uczelnianą w sprawach służbowych.

Elżbieta Krawczyk
Egzaminator języka angielskiego CJ

 

2016-09-05

Prodziekan Ds. Studiów Niestacjonarnych i Doktoranckich Dr hab. inż. Grzegorz Gumienny

Godziny przyjęć:

Środa 13:00-15:00

 

 

2016-06-29

Wnioski o stypendia socjalne

Doktoranci będą mogli złożyć pierwsze wnioski o stypendia socjalne od miesiąca września w dziekanacie, pokój 209. W terminach należy uwzględnić możliwość rozpatrzenia złożonych wniosków w ciągu miesiąca od ich złożenia. Pozostałe terminy podane zostały w Komunikacie Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 25.05.2016 r. Wszystkie informacje (regulaminy, terminy, komunikaty, wzory wniosków) dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie p.lodz.pl w zakładce POMOC MATERIALNA. Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI.

2014-09-29

STUDIA DOKTORANCKIE - WAŻNE

więcej