WYDZIAŁ MECHANICZNY

Plan

A+ / A-

Data wpisu : 2018-02-21 godz. 13.40

 

Poniżej zamieszczone zostały propozycje planów, nie jest to wersja ostateczna.

Plan jest uzupełniany i może ulec modyfikacji.

 

 

 

 
   

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 

 

 

 

 

 
   

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

 

 

 
   

STUDIA NIESTACJONARNE I / II STOPNIA

 

Osobą kontaktową w sprawie rezerwacji audytoriów i sal ogólnowydziałowych jest Pan mgr Piotr Dłużny tel. 22-13, 512-439-840 e-mail: piotr.dluzny@p.lodz.pl

 

 

 

 
   

AUDYTORIA WYDZIAŁOWE